TR EN

Dil Seçin

Ara

Beden ve Ruh

Beden ve Ruh

Allah (cc) her canlıyı o canlının ruhuna uygun bir yapıda ve insanın faydasına olacak şekilde yaratmıştır.

Koyun fil kadar olsaydı, onu yatırıp kesemezdik, at da koyun kadar olsaydı, ona binemezdik.

Hizmetimize ve istifademize verilen diğer hayvanları da bunlara kıyas ettiğimizde, bu canlıların bedenlerinin bir cihette kendi ruhlarına uygun olarak yaratıldıklarını gördüğümüz gibi, diğer bir açıdan da bizim istifademize uygun şekilde yaratıldıklarını açıkça görürüz.