TR EN

Dil Seçin

Ara

Anne, Baba ve Çocuk

Anne, Baba ve Çocuk

Çocuğun en önemli ve en etkili okulu ailesidir.

Her anne babanın en büyük arzularından biridir hayırlı, başarılı, değerlerine sahip çıkan ve özgüven sahibi çocuk yetiştirmek...

Ancak böyle arzu edilse de bazıları kendine güvenmeyen, gelecek kaygısı olmayan, değerlerinden uzak, başarısız, gayesiz, hedefsiz, hayalsiz bir insan olarak karşımıza çıkabiliyor. Suçlu aramak yerine bunun sebepleri üzerinde duralım.

 

Anne Baba Eğitimde En Önemli Sacayağıdır

Anne baba çocuğun ilk öğretmenleridir. Çocuğa en temel bilgileri veren, karakterinin şekillenmesinde en önemli sebep olan, hayata bakış açısı kazandıran en önemli öğretmen anne babadır. Çocuk en tesirli dersini anne babadan alır. 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de çocuğun ailesinden aldığı terbiyenin önemini şu satırlarıyla vurgular: “Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.”

 

Çocukta Ahlâk

Ahlâk ve karakter konusunda, her ne kadar anne babadan gelen genlerin bir miktar rolü olsa da, özellikle çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı, aldığı terbiye ve gördüğü örnekler etkili olmaktadır. 

 

Çocuk Model Yoluyla Öğrenir

Anne babanın tavır ve davranışları çocuk için birer modeldir. Çocuk anne babadan gördüğü her davranışı önce taklit eder, sonra da benimser ve karakterini şekillendirir. Mesela anne babasının sözünde durduğunu, adaletli olduğunu gören çocuk da bunu doğru kabul eder ve hayatına tatbik eder. Ailede kitap okununca çocuk da okuma alışkanlığı kazanır... Bir işi yapma şeklinde de, mesela nazikane mi, kaba mı; anlayışla mı, müsamahasız mı.. çocuk her şeyde gördüklerini öğrenir. Bu olumlu olumsuz her şey için böyledir…

Bundan dolayı da, Rabbini, peygamberini seven, dindar ve ahlaklı bir evlat yetişmesi için, çocuğun bunu ailesinde görmesi lazımdır. Tâ ki, üstteki alıntıda ifade edildiği gibi çocuğun karakterine çekirdekler olarak ekilmiş olsun…

 

Çocukla İleriye Yönelik Hedef ve Hayaller Kurun

“Büyüyünce ne olacaksın?” gibi sorular çocuğun hayal ve hedef sınırlarını geliştirir. Ancak bununla kalmamalı, çocuğunuza, “Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşaması; Peygamber Efendimizin (asm) hayatını, insanlarla ilişkilerini örnek alarak yaşaması; sadece dünya değil, ahiret mutluluğunu da hedefleri arasına alması gerektiğini sevdirerek öğretin. 

Özellikle çocuk yaşta hedefler sık sık değişebilir; bu normaldir. Siz buna “Neden bu mesleği seçiyorsun, neden bu karakter seçimi yapıyorsun?..” şeklindeki sorularla seçimlerini aleminde netleştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

 

Yarının Yolu Bu Günden Geçer

“Çocuk daha küçük” mantığından çıkmak gerek. Her yaşın kazandırılması gereken duygu ve davranışları vardır. O yaş geçti mi, o bilgiyi öğrenebilme oranı da azalır. Davranışın kazandırılması gereken yaşı/dönemi geçerse, daha sonra kazandırmak zor olacaktır.

Sözün kısası, siz çocuğunuzla ilgilenmeseniz de ona öğretiyorsunuz. Madem böyle, iyi şeyler öğretin ki, hem dünya hem de ahirette yüzünüzü ak etsin…