1 Yazı Ediz Sözüer

Yazar Profili »

Evrim ve Yaratıcı

Şubat 2019, 506 256 Görüntülenme Eklenme Tarih: 01 Şubat 2019 02:49 Ediz Sözüer

 

Evrim mekanizmaları, Yaratıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırır mı? Evrim, yaratılışın alternatifi, karşıt görüşü ve rakibi midir?

Evrimin lehinde veya aleyhinde olmak bir yana, akademik ve kategorik bir değerlendirme yapacak olursak, evrim olsa olsa, ancak canlıların yaratılmasıyla ilgili ortaya atılan bir mekanizma olabilir. Yaratıcının varlığına alternatif olamaz.

Şu önemli noktaları belirtmemiz gerekir:

- Yaratılış, evrim teorisini (karşıt görüş anlamında) muhatap almayan üst bir modeldir.

- Evrim, ateizme eşit değildir.

- Evrim, yaratılışın karşıt görüşü veya alternatifi değildir.

Evrim ve evrim taraftarı olan fikirler temel olarak iki kısma ayrılır:

1- Evrimi sadece canlı oluşumunun bir mekanizması olarak takdim eden yaklaşım. Bunlar da iki kısma ayrılır:

- Evrimi yaratıcının bir yaratma mekanizması olarak görenler.

- Yaratıcıyı araştırma konuları dışında görüp ilgilenmeyenler ve “biz sadece doğal süreçleri konu alıyoruz” diyenler.

2- Evrim mekanizmalarının bir yaratıcıya ihtiyaç olmadan kendi kendine çalıştığını iddia eden ve evrimi canlıların var olmasının gerçek açıklaması olarak gören ateist evrim.

Bu temel sınıflandırma dışında evrim tabiriyle canlıların hayat süreleri içinde geçirmiş oldukları mesela metamorfoz gibi süreçlere, tekâmül, tahavvül ve tebeddülle ifade edilen değişimlere, başkalaşmalara da “evrim” denilebilmektedir—ki bunlar teori değil, kanundur, gözle görülen somut gerçekliklerdir. Fakat tüm bunlara evrim diyerek, “evrim göz önünde görülen bilimsel bir gerçektir” sözünü rahatça söylemek; bir aldatmacadır.

 

Yaratılış Karşısında Evrimin Konumu

 

Evrim, kelime anlamı olarak canlıların meydana geliş ve işleyiş mekanizması olarak tarif edilir.

Evrim kelimesi pek çok terim ve tâbir yerine kullanılmaktadır. Özellikle türlerin farklılaşarak başka tür canlıları verdiği şeklindeki evrim görüşü, tartışmanın odağını teşkil etmektedir. Çünkü böyle bir iddiayı doğrulayan ne bir fosil ve ne de bir genetik yapı vardır. Her bir canlı türü, doğrudan kendi genetik hususiyeti ile Cenab-ı Hak tarafından yaratılmıştır. Nitekim günümüzde de her bir canlı grubu, ister bitki, ister hayvan ve isterse insan olsun kendi genetik özellikleriyle tek hücreden yaratılmaktadır.

İşte ilk yaratılışa, bir başka ifade ile her bir nev’in başlangıcına doğru gidildiği zaman yine o canlı grubunun kendi genetik özelliğine has bir âdem babasının varlığı karşımıza çıkıyor.

Evrim gerçek etki edici bir sebep değildir ve olamaz. Yani canlıların meydana gelmesinde görülen farklılaşmalar, değişmeler ve gelişmeler bir yaratıcının gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Bilakis bir yaratıcının varlığını gerekli kılar.

Tevhid inancı, öncelikli olarak, varlıkların ortaya çıkmasıyla ilgili mekanizmaların mahiyetinin ne olduğuyla değil, bu mekanizmaları işleteninin kim olduğuyla ilgilidir. Yani tevhid inancı, varlıkların ortaya çıkmasının muhtemel mekanizmalarını direk olarak muhatap almayan üst bir gerçekliktir.

Kısacası, yaratılışın alternatifi evrim değildir. Yaratılış gerçeği, canlıların kim tarafından yapıldığı ve işletildiği sorusuna, evrim ise nasıl ve hangi mekanizmalarla işlediğine cevap verir.

Meselenin özü şudur: Bir televizyonun kullanım kılavuzunu ve eskiden yeniye doğru tüm modellerin “gelişiminin şemasını” içeren bir kataloğu bulan birisinin “artık televizyonların nasıl yapıldığını açıklamak için bir üretici fabrikaya ihtiyacımız kalmadı” demesi ne derece gerçeklikten uzak ve safsata ise; varlıkların işleyiş kuralları ve oluşum mekanizmaları olma iddiasındaki evrim mekanizmalarının da yaratıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı düşüncesi böyle bir safsatadır ve bilimsel bir yalandır.

Evet maalesef yıllarca evrimin, canlıların oluşumunu açıklamak için geliştirilmiş bir teori olduğu telkin edildi. Fakat bu noktada evrimi iddia edenleri iki kısma ayırmalıyız:

Birisi, evrimi sadece canlı oluşumunun bir mekanizması olarak takdim eden ve gerçek etki edici sebep olarak sunmayan yaklaşım. Bunlar bir yaratıcının varlığı fikrini kabul de inkâr da etmezler.

Diğeri ise, evrim mekanizmalarının ne ile çalıştığı sorusuna karşın “Elbette tesadüfle” diye cevap vererek (veya öyle düşünerek), evrime dayalı mekanizmaların canlıların gerçek açıklaması olarak kabulünün, bilimsel bir gerçek olarak benimsenmesi gerektiğini dava edenlerdir. İşte bunlar, yaratıcıyı inkâr eden ve varlıkların kendi kendine oluştuğunu kabul eden hatalı bir yaklaşımdır.

...

Netice olarak: Evrim ne yaratılışın alternatifidir, ne de yaratılış gibi bir üst modelin muhatabıdır. O olsa olsa bir mekanizma olma iddiasıdır. Gerçekte işletim sistemi konumundaki evrim, yaratılışa karşıt bir görüş yerine de sayılamaz ve sayılmamalıdır. Buna akıl ve bilim izin vermez. Çünkü yaratılış ve tevhid modeli öncelikli olarak, “işleteni” konu alır, “işletileni ve işleyeni” değil. Dolayısıyla evrim ve yaratılışı karşı karşıya getirmeden ateist evrimi değerlendirmek daha uygun ve akıllıcadır.

Açıkça görülüyor ki, evrimi de, evrimi kabul edenleri de kategorilere ayırmakta fayda var. Ayrıca ateist evrim görüşünü de doğru konumlandırırsak, hem mahiyetini deşifre etmiş oluruz, hem de bilim açısından yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmış oluruz.

 

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

Evrim ve Yaratıcı

Evrim mekanizmaları, Yaratıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırır mı? Evrim, yaratılışın alternatifi, karşıt görüşü ve rakibi midir? Evrimin lehinde veya aleyhinde olmak bir yana, akademik ve kategorik bir değerlendirme yapacak olursak, evrim olsa olsa, ancak canlıların yaratılmasıyla ilgili ortaya atılan bir mekanizma olabilir. Yaratıcının varlığına alternatif olamaz.

Devamı »