TR EN

Dil Seçin

Ara

Hazır Cevaplar

Hazır Cevaplar

SÖYLEDİKLERİN BENDE VARSA…

Bir adam İmam Şâbî’yi itham etti, ona nezaketsiz sözler söyledi. İmam Şâbî o kaba adama sadece şöyle dedi:

“Eğer söylediklerin bende varsa Allah beni affetsin, yoksa seni affetsin.”

 

***

 

GARİP, HASTA VE FAKİR KİMDİR?

Envârü’l-Âşıkîn isimli eserde şu üç soruya bir kıssa ile şöyle cevap verilir:

“Garip kimdir? Hasta kimdir? Fakir kim?”

Hak Teâlâ (cc), Hz. Musa’ya dedi ki:

“Garip o kimsedir ki, onun benim gibi habibi yoktur.

Hasta o kimsedir ki, onun benim gibi tabibi yoktur.

Fakir o kimsedir ki, benim nimetlerimden nasibi yoktur.”

 

***

 

CİMRİLİĞE SORMUŞLAR

Ebubekir Verrâk, şöyle aktarır:

Cimriliğe sormuşlar:

“Eserin nedir?”

Cevap vermiş: “Alçaklık ve zillettir.”

“Amacın nedir?”

“Sıkıntı ve yoksulluktur.”

 

***

 

PEYGAMBER GİBİ OLMAK İÇİN…

Hz. İsa’ya övücü sözlerle şöyle demişler:

“Senin gibi birisi daha var mı?”

Bu söze şu cevabı vermiş:

“Bakışı ibret, susması tefekkür ve konuşması zikir olan birisi varsa, o da benim gibidir.” buyurmuş.

(Hz. İ. Gazali, el-Maksadu’l-esna)