TR EN

Dil Seçin

Ara

İspanya'da Bir Müslüman Heykeli

İspanya'da Bir Müslüman Heykeli

Dünyanın ilk katarakt ameliyatını yapan Muhammed El Gafaki'dir.

İspanya'nın hemen hemen her yeri Endülüs Müslümanlarından kalan eserlerle bir açık hava müzesi gibidir. Ayrıca turizm sektörünün de teşviki ile bu eserler hem daha iyi korunmakta hem de çok iyi tanıtımı yapılmaktadır. 

Bunlardan birisi de Kurtuba şehrinde bir hastanenin önünde, dünyanın ilk katarakt ameliyatını yapan Muhammed El Gafaki'ye ait, başı sarıklı bir heykeldir.

Semavi dinlerin ve Müslümanların putperestlik göstergesi olarak pek sıcak bakmadıkları heykel, belki de bu şekilde hayırlı bir şeye hizmet etmiş de oluyor. Bizim bile unuttuğumuz ve vefasızlık ettiğimiz Müslüman bilim adamlarının ve eserlerinin muhafazası ve tanıtılmasında Batı'nın bu yaklaşımı, belki de mirasına kondukları Endülüs Müslümanlarına karşı vefa borçlarını ödemelerinin vicdani bir tezahürü olarak düşünülebilir.

•••

Evet, El Gafaki'yi unutmayalım.

El Gafaki, 12. yüzyılda İspanya'nın Kurtuba şehrinde doğmuş ve yaşamış bir alim.

Dünyanın ilk katarakt göz ameliyatını yapan insan. Bunun yanı sıra, ameliyat aletleri de geliştirmiş. Bu ameliyat aletlerini de çizerek tanıttığı ''Göz Tıbbı Rehberi'' kitabı, yakın zamana kadar Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Ayrıca El Gafaki'nin gözlük ve lens konusu üzerinde de çalıştığı, hakkında yapılan araştırma ve makalelerde ortaya koyulmaktadır.

•••

1965 yılında ölümünün sekiz yüzüncü yılında kendisini anmak için dikilen büstü onu optik biliminin de önemli bir alimi olarak tanıtır.

El Gafaki'nin göz ve optik bilimi ile ilgili başarılarının arkasında şüphesiz kendisinden iki yüzyıl önce yaşamış İbn-ül Heysem adındaki bir başka göz doktoru, fizikçi ve düşünürün de kitaplarıyla miras bıraktığı göz tıbbı vardır.

•••

Avrupa'nın ortaçağ karanlığını yaşadığı aynı yıllarda Müslümanların aydınlık bir çağ yaşıyor olmaları gözden kaçırılmaması ve unutulmaması gereken bir hakikattir.

Coğrafi keşifler adı altında başlatılan Afrika, Amerika ve Asya'nın yağmalanması ile Avrupa'da başlayan Rönesans ve aydınlanmada şüphesiz Endülüsün yağmalanan medeniyetinin de payı çok büyüktür.