TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi:

Hâlık-ı Kâinat'ı tanımak ve O'na imân edip ibâdet etmektir.

(Şualar, Yedinci Şua)

***

Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da, mânen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bâkıyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını Cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.

(Sözler, Sekizinci Söz)

***

Senin, ''Mesleğim haktır veya daha güzeldir.'' demeye hakkın var. Fakat ''Yalnız hak benim mesleğimdir.'' demeye hakkın yoktur.

(Mektubat, Yirmi İkinci Mektup)

***

Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir.

(İşaratü'l-İ'caz)

***

Ne kadar güzel yapılmış, de, ''Ne kadar güzeldir.'' deme.

(Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

***

Sabrın mükâfatı zaferdir; atâletin mücâzatı sefalettir; sa'yin sevabı servettir; sebatın mükafâtı galebedir.

(Sözler, Lemeât)

***

Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?

(Sözler, On Dördüncü Söz)