TR EN

Dil Seçin

Ara

Balıklar Neden Çok Yumurta Yaparlar?

Balıklar Neden Çok Yumurta Yaparlar?

Balıklar omurgalı hayvanlar içerisinde en çok yumurta yapan canlılardır. Mesela 5 kg ağırlığında bir sazan balığı bir milyondan fazla yumurta yapabilir. Şüphesiz sazan balıklarından çok daha fazla yumurta yapan balıklar da vardır. Ancak balıkların suya bıraktıkları yumurtaların hepsi balık olmaz. Çok iyimser bir tahminle bile doğal ortamda bin yumurtadan ancak birkaç tanesi balık olabiliyor.

Burada akla şu soru gelebilir; Madem Yüce Rabbimiz israf etmiyor, yarattığı her şeyi hikmetli yaratıyor. ‘Hakîm’ ismi, Yüce Rabbimizin kainat kitabında en açık okunan isimlerinden birisidir.  O halde balık yumurtalarının çoğunun zayi olması israf değil mi? Rabbimiz hikmetsiz iş yapmadığına göre balıkların çok yumurta yapmasının ne gibi faydaları vardır? 

 

İsraf değil rızık oluyorlar

Balık yumurtasının (havyar) besin değeri çok yüksektir. Zayi oluyor zannettiğimiz balık yumurtaları suda yaşayan balıklar ve diğer canlılar için önemli bir besin kaynağıdır. Tavuk yumurtası bizim için ne ise, suda yaşayan canlılar için de balık yumurtası aynıdır. Dolayısı ile suya bırakılan yumurtaların çoğu başka canlılara rızık oluyorlar.

Bazı balık yumurtaları insan için de önemli bir besindir. Mesela mersin balığı yumurtalarının (havyar) kilosu 8-10 bin liraya alıcı bulmaktadır ve tüm dünyada en çok aranan besinlerdendir. Öyle ki mersin balıklarının avcılığı yasak olmasına rağmen sırf havyarı için yasa dışı avlanmaktadırlar. Dolayısıyla hem suda yaşayan canlılar hem de insanlar için besin değeri yüksek önemli bir gıda olan balık yumurtalarının az olması değil, şu an olduğu gibi çok olması Rabbimizin hikmetine ve rahmetine uygun bir iştir.     

 

Ya hepsi balık olsaydı?

Balık yumurtalarının hepsinin olmasa bile çoğunun balık olduğunu düşünelim. İşte o zaman kısa sürede bütün sular balıkla dolar, dengeler bozulur ve hikmetsiz olurdu. Değil su canlıları, insanlar da sudan istifade edemezdi. İşte balık yumurtalarının çoğunun rızık olması sularda dengelerin korunması içindir ve Rabbimizin hikmetinin bir göstergesidir.

 

Rızkın taahhüt altına alındığının delilidir

Hayatı yaratan Rabbimiz, hayat için zaruri olan rızkı taahhüt etmiştir. Rızık kaynakları adaletli kullanıldığı ve israf edilmediği takdirde herkese kâfi gelir. Yeter ki kaynaklar israf edilmesin, zalimler mani olup çalmasın. Her şeyin tesadüf eseri olduğunu zannedenler ise, insan nüfusunun artmasından endişe ettiler. Artan dünya nüfusunun besin bulamayacağını zannettiler. Gelecekte aç kalacağız endişesi ile nüfus artışına mani oldular.

Oysa Rabbimiz günümüzde ihtiyacımız olan maden, petrol vs. maddeleri önceden yeraltı depolarında biriktirdiği gibi, artan nüfusun gıda ihtiyacını da rahmetiyle hazırlamıştır. İşte balıklara aşırı üreme gücü ve aşırı yumurta yapma özelliği verilmesinin sebebi, günümüzde ve gelecekteki insanların gıda ihtiyacının karşılanması içindir.

Bugün dünya gıda ihtiyacının karşılanmasında balık yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir ve gelecekteki insanların besin ihtiyacı için de can simidi olarak görülmektedir. Dünya gıda örgütü (FAO) verilerine göre balık yetiştiriciliği her yıl yüzde on artışla en hızlı büyüyen gıda sektörüdür. Balıklar da inek, koyun ve keçi gibi yılda bir veya birkaç yavru verseydi elbette yetiştiriciliği şimdiki gibi kârlı olmayacaktı.

Oysa günümüzde kontrollü şartlarda birkaç balıktan kısa zamanda milyonlarca balık üretilebiliyor. Bundan dolayı balıklara, artan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip, Rabbimizin ilerisi için hazırladığı rızık hazineleri olarak bakılıyor. İşte balıkların çok yumurta yapması ve balık yetiştirmek için koca deryaların olması istikbaldeki insanların rızık ihtiyaçlarının karşılanması içindir.

 

Gerçekler imansız görülmez

Şimdi balıkların neden çok yumurta yaptığı ile ilgili ateist evrimcilerin söylediklerine bakın! Tabiatın eseri olarak balık kendisi bu işi yapmış! Yumurtaların çoğu zayi olduğu için çok yumurtluyorlar ve böylece nesillerinin devamını sağlıyorlarmış! Ey balığa akıl ve hikmet veren, bunu balık yapıyor, tabiat yapıyor diyen ve dar aklı ile Âlemler Rabbinin hikmetlerini anlayamayan arkadaş! Balıkta bunları düşünebilecek akıl olsaydı, oltana takılıp, mutfağına gelip sana rızık olmazdı. 

Âlemler Rabbi (cc.), rızıklanmamız ve rızık endişesi yaşamamamız için yağın, proteinin, mineral ve vitaminin en kalitesini bulunduran balıklara aşırı üreme gücü ve yumurta yapma özelliği, bize de onları kontrollü şartlarda üretebilecek akıl ve hikmet vermiş. Eskiden etkin kullanamadığımız bu rızık hazinelerinden bugün istifade ediyoruz. Yarattığı mahlukatın rızkına kefil, Rahîm olan Rabbimize, bütün balıkların tüm yumurtaları adedince hamd ve sena olsun.