TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Mün'im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

Başta ''Bismillâh'' zikirdir. Ahirde ''Elhamdülillâh'' şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i sanat olan nimetler Ehad, Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.

(Sözler, 18)

***

''Risale-i Nur'un bir talebesi, Risale-i Nur'a çalışmadığının bir sebebi derd-i maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik: Risale-i Nur'a çalışmadığın için derd-i maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki: Risale-i Nur'a çalıştıkça, yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık ve maişette suhulet görüyoruz.''

(Hizmet Rehberi, s. 119)

***

''Ben pek kat'î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat'î kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki: Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Ve çokları itiraf ediyorlar ki, 'Biz de hissediyoruz.' derler.''

(Hizmet Rehberi, s. 120)

***

İmân bir mânevi Tûba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise mânevi bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.

(Sözler, 34)

***

Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder!

(Sözler, 41)

***

İnsan zayıftır, belâları çok; fakirdir, ihtiyacı pek ziyâde; âcizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdânı dâim azab içinde kalır. Semeresiz meşakketler, elemler, teessüfler onu boğar; ya sarhoş veya canavar eder.

(Sözler, 51)