50 Yazı Prof. Dr. Adem Tatlı

Yazar Profili »

Atomların Hareketlerine Kim Karar Veriyor?

Mayıs 2014, 449 275 Görüntülenme Eklenme Tarih: 09 Nisan 2020 16:52 Prof. Dr. Adem Tatlı

 

“İnsanın çıkardığı sesleri şifreleyen harflerle, sesler arasında hiçbir bağ yoktur. Mesela biz ‘a’ sesini a olarak şifrelerken, Araplar bunu ‘elif’ göstermişler, başka alfabeler başka şekilde. DNA’da da bilgiler yazılıdır. Hangi amino asiti hangi bazın veya nükleotitin şifreleyeceğini belirleyen şey nedir? Amino asitle onu şifreleyen baz arasında nasıl bir ilişki vardır?”

...

Hangi amino asiti hangi bazın veya nükleotitin şifreleyeceğini belirleyen İlahi iradedir. Kâinattaki bütün atomlar, o sonsuz ilim, irade ve kudretin kanunlarına tâbidirler. Bütün varlıkların teşkili ve meydana gelmesi, atomların hareketi ve belirli bir yerde görev alması, o sonsuz kudretin ve sınırsız ilmin tayin ve tespit ettiği plan ve programlar çerçevesinde olur. Mesela, incir ağacının bütün plan ve programı, incir çekirdeğinin içinde şifrelenmiştir. Aynı şekilde bütün bitkilerin programları çekirdek ve meyvelerinde, bütün hayvanların plan ve programları yumurtalarında ve spermlerinde programlanmıştır.

Genel manasıyla bu yapılar kromozomlarda ve dolayısıyla kromozomları teşkil eden DNA’larda kodlanmıştır. Bir yaratıcıyı kabul etmeyenler, mecburen bu programı cansız ve akılsız DNA’lara vermekte ve onları “Akıllı Moleküller” olarak adlandırmaktadırlar. Moleküller atomlardan meydana geliyor. Karbon, oksijen, hidrojen, azot ve fosfor gibi atomlarda hayat, akıl ve ilim yoktur. Bu cansız ve akılsız atomların bir araya gelerek molekül teşekkül ettikleri zaman akıllı ve ilim sahibi olmaları mümkün mü? Böyle bir safsata kabul edilebilir mi?

Bu konunun daha iyi anlaşılması için makinada dokuduğumuz halıyı örnek verebiliriz. Üzeri muhtelif desenli 100 m2 halıyı dokumak için önce onun plan ve programını hazırlayıp bilgisayara yüklüyoruz. Bu bir bakıma dokunacak halının kader defteridir. Yani halı, bizim hazırladığımız bu programa göre şekillenecek ve dokunacaktır. 100 m2 halıyı dokumak için bilgisayarın düğmesine bir defa basmak, yani “Ol” demek kâfidir.

Halı ipliklerden, iplikler moleküllerden ve moleküller de atomlardan meydana gelmektedir. Halıdaki şekillerin yapısı, sayısı ve hangi büyüklükte dokunacağı, tamamen bizim programımız doğrultusunda olacaktır. Halı saatte bir metre kare dokunuyorsa, 100 m2 halı yüz saatte dokunacaktır. Biz bir “Ol” komutuyla, o programda görev alacak milyarlarca atoma, hem de saatlerce sonra görev alacaklar da dâhil, hepsine emir verebiliyoruz.

İşte bunun gibi, sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi Cenab-ı Hakk da, her mevsimde olduğu gibi, bahar mevsiminde de belirli programlar çerçevesinde yeryüzü halısının şekilleri hükmünde olan bütün varlıkları, atomlara verdiği emirle belirli programlar çerçevesinde dokuyup yaratmaktadır.

Görüldüğü gibi, hangi amino asitin hangi bazı şifreleyeceği ve hangi şekilleri dokuyacağı, İlahi iradenin çizdiği plan ve programa göre olmaktadır. Kâinatta tek atom dahi, bu plan ve program haricinde hareket edemez.

 

 


Mayıs 2014, 449 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Canlılardaki Hayat Nereden Geliyor?

Soru: “Hemen hemen gözle görülmeyen bir hücrenin protoplazma damlacığına bakılırsa, bu şeffaf jelatinli maddenin hareket etmeye, güneşten enerji çekmeye kabiliyetli olduğu görülür. Bu tek hücre, bu şeffaf ve buğu manzarasındaki damlacık içerisinde hayatın tohumu saklanmakta, onunla büyük-küçük bütün canlılara hayat aşılanmaktadır. Hücrenin bu damlacığına böyle bir özelliği kim vermiştir?”

Devamı »

İnsanda Saldırganlık Geni Varsa, Cüz'i İradeden ve Sorumluluktan Söz Edilebilir mi?

Soru: İnsanda MAOA savunucu geni var. Bu gen insanı hiddetlendiriyor, saldırgan yapıyor ve bazen bu saldırganlık cinayetle, yani suçla sonuçlanabiliyor. Peki insanlar sahip oldukları genler tarafından yönlendiriliyorsa, burada cüz’i iradeden ve sorumluluktan söz edilebilir mi?

Devamı »

Yok Olmayı Kim İster ki?

Devamı »

“Bana Bir Mucize Göster ki İnanayım?”

Bazı inanmayanlar şöyle diyorlar: “Madem bütün kâinatı yarattı. Bana bir mucize göster ki inanayım” gibi sözler söylüyorlar. Onlara ne dersiniz?

Devamı »