TR EN

Dil Seçin

Ara

Âlime Saygı

Tarih Öyküsü

 

Kemalpaşazade gençliğinde, Sultan II. Beyazıt’ın bir seferine katılmıştı.

Sefer esnasında büyük ve ünlü komutanların bulunduğu bir meclise katılmıştı.

Bu sırada kıyafeti eski birisi geldi ve komutanın üst tarafına geçip oturdu; kimse ona engel olmadı.

Kemalpaşazade bu duruma çok şaşırmıştı. Yanındaki arkadaşına “Böyle bir komutanın önüne geçip oturan da kim?” diye sorduğunda.

Arkadaşı, “Molla Lütfi adıyla tanınan âlim bir zattır” dedi.

“Nasıl olur da bu kişi o komutanın önüne geçip oturabilir?” dediğinde ise; “Ulema ilmi için tazim görür. Yoksa böyle bir duruma zaten ne komutan ne de vezir razı olur” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Kemalpaşazade şunu der: “Kendi kendime düşündüm ve anladım ki, ben askerlikte o komutanın eriştiği dereceye erişemem; ama ilimle meşgul olursam şu âlimin derecesine erişmem mümkündür. Bunun üzerine artık ilimle meşgul olmaya başladım.”

Gerçekten de yıllar sonra Kanunî zamanında, Kemalpaşazade’nin bu kararını teyit eden (doğrulayan) bir hadise cereyan eder. Bir evlenme merasiminde Kanunî Sultan Süleyman’ın sağında oturan Sadrazam İbrahim Paşa, Şeyhülislam Kemalpaşazade meclise geldiğinde ona hürmet ederek, yerini ona verir.