TR EN

Dil Seçin

Ara

Dünyamız Dev Gezegenle Nasıl Korunuyor? / Jüpiter

Dünyamız Dev Gezegenle Nasıl Korunuyor? / Jüpiter

Neredeyse sonsuzluğa uzanan büyüklükteki kâinatımızda, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi gibi yüz milyarlarca galaksi mevcuttur.

Neredeyse sonsuzluğa uzanan büyüklükteki kâinatımızda, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi gibi yüz milyarlarca (son tahminlere göre 2 trilyon) galaksi mevcuttur. Galaksilerin uzayda rasgele dağıldıklarını ileri süren teoriler, modern araçlarla yapılan gözlemler neticesinde önemini kaybetmiş; hepsinin belli bir düzen ve intizam içinde yer aldıkları, ayrıca galaksileri teşkil eden yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin de hepsinin belli bir kanun içinde saniyede binlerce kilometre hızla hareket ettikleri anlaşılmıştır.1

Güneş sisteminin de yer aldığı Samanyolu galaksimiz ise 200 ila 400 milyar yıldız ve yıldız sistemini barındırmaktadır.

Güneş sisteminde Dünyamız dışında 7 gezegen daha vardır ve bunların en büyüğü Jüpiter’dir. O kadar büyük kütleye sahiptir ki, eni 11 Dünya kadardır ve içine 1320 Dünya sığabilir. Yine Güneş sistemindeki gezegenlerinin hepsini beraberce içine alabilecek kadar da büyüktür.

Jüpiter en büyük olması yanında ayrıca 67 adet doğal uydusu ile en fazla uyduya sahip olan gezegendir.

Yine gezegenler arasında bir günü en kısa olanıdır ve sadece 10 saat sürer. Güneş etrafındaki bir turu ise yaklaşık 12 Dünya yılıdır. Yani Jüpiter’in bir yılı bizdeki 12 yıla denk gelir.

Jüpiter’in Güneş’e uzaklığı 750 milyon kilometreyi bulur. Güneş ışığı bize 8 dk. 20 saniyede ulaşırken Jüpiter’e 43 dakikada ulaşır.

Jüpiter; Güneş, Ay ve Venüs’ten sonra Güneş Sistemi’ndeki dördüncü en parlak cisimdir. Dünyadan çıplak gözle görülebilen beş gezegenden biridir.

Jüpiter’in büyüleyici bir özelliği de, Güneş’ten aldığı enerjiden daha fazla enerji yaymasıdır.

Yine tahminlere göre; Jüpiter’in ortasında katı olup olmadığını bilmediğimiz yaklaşık üç Dünya kütlesi büyüklüğünde iç çekirdeği, bunun çevresinde ise iki Dünya kütlesi büyüklüğünde bir dış çekirdek vardır. Jüpiter’in merkezindeki ısı 15.000 derece, basınç ise 50 milyon atmosfer gibi afallatıcı bir düzeydedir.

Bir gaz devi olan Jüpiter, Güneş Sistemi’nde bulunmasaydı hayati sonuçlar ortaya çıkardı. Jeolojik Bilimler Profesörü Peter Ward’ın ifadesiyle,2 “Jüpiter olmasaydı Dünya’da hayvanlar ve insanlar olmazdı.” Çünkü Jüpiter, kozmik bir kalkan görevini üstlenmekte, kuyruklu yıldızların ve diğer gök cisimlerinin gezegenimize çarpmasına engel olmaktadır. Jüpiter’in yerçekimi kuvveti, gök cisimlerini deyimi yerindeyse ‘emmektedir.’ Eğer bu gök bekçisi gaz devi gezegen yaratılmamış olsaydı, Dünya’nın yaşanabilir bir yer olması ve hayatın devam etmesi mümkün olmayabilirdi.

Jüpiter’in etkisini inceleyen NASA Sagan Akademi Üyesi Rebecca Martin, konu hakkında şunları ifade ediyor: “Çalışmamız gösteriyor ki şimdiye kadar gözlemlemiş olduğumuz gezegen sistemlerinin en küçük parçası dahi, doğru bir mevkide bulunan dev gezegenler sayesinde uygun bir büyüklükte bir asteroid (göktaşı) kuşağı oluşturarak yakınlarında bulunan, içerisinde kara parçası bulunduran gezegenlere hayat barındırma imkânı sağlıyor... Çalışmamız, Güneş sisteminin tesadüfen değil de özel (tasarlanmış) bir sistem olduğuna işaret ediyor.”

İşte Jüpiter’in mevcut dev kütlesi ve kütle çekim gücüyle, zaman zaman Dünya’ya zarar verebilecek asteroid ve kuyruklu yıldızların yönünü başka yere çekerken bazen de göktaşlarının Dünya’ya yaklaşacak şekilde sapmasını önleyerek rotalarını değiştirmekte; ona adeta Dünyamızın koruyucu bekçiliği yaptırılmaktadır.

Kâinatta ve Güneş Sistemi’nde hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığına şahit oluyoruz. Müthiş ve hassas bir denge ile Dünya’mızdaki hayatın varlığı ve devamı sağlanmaktadır.

Rabbimizin kutsal kelâmı Kur’an’da buyurduğu gibi:

“Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu.” (55: 5-7)

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (3: 190)

 

 

Kaynaklar:

1. İlginç Gezegenler. Teleskop Popüler Bilim Yayını, 2019.

2. Hakikatin İzinde. Din, Bilim ve Ateizm. Hamza Andreas Tzortzis. Ekin Yayınları, 2019.