44 Yazı İbrahim Erdinç Şumnu

Yazar Profili »

Gel Artık!..

Kasım 2013, 443 120 Görüntülenme Eklenme Tarih: 22 Mayıs 2020 16:44 İbrahim Erdinç Şumnu

 

On beş asır öncesi… zaman sarkacı durgun…

Samanyolu ışıksız, yıldızlar loş, ay yorgun…

 

Bulutlar, bir mâtemi saran simsiyah peçe!..

Ve gece… kâbus kâbus dönen, kıvranan gece!..

 

Bağ bozulmuş, gül yetîm… bülbülde feryâd-figan,

Dağların saçı yoluk, dereler kıpkızıl kan!..

 

Asya... Bozkır’da yangın; tutuşmuş Medeniyet...

Güç, hak’kı boğazlamış; zulmün elinde kuvvet!..

 

Hind ve Çin... Ruhlar donuk; “Taştanrılar” ülkesi...

Ganj’a savrulan küller; “Tenâsüh” vesvesesi!..

 

Pers... Cennet arayışı Mecûsî ateşinde,

Mısır... Musâ’ya inat, firavunluk peşinde!..

 

Ve Batı!.. Îsevîlik bin fırkaya bölünmüş,

Kilise; mumlar yanık, “Tevhîd” ışığı sönmüş!..

 

Roma!.. Madde’de nizâm, mânâ’da perişanlık:

Zevk için arslanlara yedirilen İnsanlık!..

 

Ve Bizans; ayni tohum... “gâib”i örseliyor:

“İkon”lar, çizgi çizgi “mücerred”i siliyor!..

 

Mekke, Kudüs, Şâm... eski Nûr’unu aramakta,

Kâhin, müneccim... burç burç, semâyı taramakta...

 

Çölde rüzgâr, bir firkat iniltisi rebâptan,

Serâb’olmuş her vâhâ, kavrulmuş ıztıraptan!..

 

Çöller ki, Resûllere sonsuzluk sığınağı;

Hasret kumuna batmış, gam zehrinin çanağı!..

 

“Rahmet” damarı kesik, iki büklümdü dünya,

Gökte kaybettiğini, yerde arıyor güyâ...

 

Nerede, taş kalpleri yeşertecek bir nefes,

“Sûr” gibi Ebediyet Bestesi İlâhî ses?..

 

Nerede “Müjdelenen” Tevrat’ta ve İncil’de,

Vâde tamam!.. “Âlemin Efendisi” nerede?..

 

İbrâhim’in “Duâ”sı, Mesîh’in “Tesellî”si!..

Geç mi kaldın, nerdesin Ey Mazlûmlar Nebîsi?..

 

Gel!.. Yûsuf’un Rüyâsı... Gel!.. Mûsâ’nın Asâsı!..

Gel artık, İki Cihân Mülkünün Mustafâsı!..

 

Gel artık!.. Meleklerin özlediği Merhamet!..

Gel artık!.. Gökte Ahmed ve Zemînde Muhammed!..

 

O İsim anıldıkça, O’na Salât ve Selâm!..

Nefes verip aldıkça, O’na Salât ve Selâm!..

 

 


Kasım 2013, 443 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Mağlûbun Zaferi!..

Dede ile Torun

Devamı »

Amazon Fatihi!

Dede ile Torun

Devamı »

Ayasofya

Şiir

Devamı »

Dede ile Torun / Kırlangıcın Duası

- Bak, kırlangıçlarımız gelmiş!.. Havada neş’eli kavisler çizerek, şen çığlıklarla sonbaharda terkedip gittikleri yuvalarına dönmenin sevincini yaşıyorlar… Sayıları biraz artmış gibi. Belli ki, göç edip gittikleri sıcak diyârlarda da yavru çıkarmışlar; onları da alıp buraya, yazlık evlerine getirmişler… Bizim, çifte pasaportlu Almancılarımıza benziyorlar!.. Şimdi, eski yuvalarını onaracaklar; yeni âileler kurmak için de, yeni yuvalar inşâ edecekler…

Devamı »