TR EN

Dil Seçin

Ara

Canlıların Gelişmişlik Düzeyi Ve Kromozom Sayıları

Canlıların Gelişmişlik Düzeyi Ve Kromozom Sayıları

Canlıların genetik özelliklerinin hemen tamamına yakını kromozomlarda toplanmıştır.

 

Soru:

Canlıların gelişmişlik düzeyi ile kromozom sayıları arasında bir ilgi var mıdır?

Her kromozomda karakterler olduğuna göre, kromozom sayısı ne kadar çok olursa canlının o kadar gelişmiş olması gerekmiyor mu?

 

CANLILARIN genetik özelliklerinin hemen tamamına yakını kromozomlarda toplanmıştır. Kromozomlar DNA’lardan meydana gelir. Bu DNA’ların üzerinde de GEN adı verilen belirli bölgelerde genetik yapı şifrelenmiştir. Kromozom sayıları 2n ile gösterilir. Bu, canlıdaki mevcut kromozomun yarısının anneden ve yarısının da babadan geldiğini ifade etmektedir.

Canlıların gelişmişlik düzeyi ile kromozom sayıları arasında doğrudan bir ilgi yoktur. Çok ilkel kabul edilen bir canlıdaki kromozom sayısı bazen yüzün üzerinde olabildiği halde, yine aşağı yapılı bir canlının kromozom sayısı 5-10 arasında olabiliyor.

Kromozom sayıları ile canlılar arasında akrabalık bağlarını kurmak, bilimsel bir yaklaşım değildir. Evrimciler bu amaçla özellikle maymun-insan arasındaki kromozom sayısının birbirine yakınlığına dikkati çekerler. Bilindiği gibi insanın kromozom sayısı 46, maymununki ise 42’dir. Halbuki Kurtbağrı bitkisinin de kromozom sayısı insandaki kadardır. Aynı şekilde Moli balığının da kromozom sayısı 46’dır. Diğer taraftan patatesin ve eriğin kromozom sayısı 48’dir. Patates ve erik, kromozom sayısı bakımından insana, maymundan daha yakındır. Maymunla insan arasında kromozom farkı 4, patates ve erikle insan arasında kromozom sayısı farkı ise 2’dir. Bazı canlıların kromozom sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Sonuç olarak, canlılar arasında kromozom sayılarına dayanarak akrabalık bağı kurmak mümkün değildir, bilimsel de değildir. Dolayısıyla varlıkların kromozom sayısı benzerliğini evrime delil göstermek bilimsel bilgiye değil, felsefi düşünce ve kanaate dayanmaktadır.