TR EN

Dil Seçin

Ara

Günaha Buğzetmek

Günaha Buğzetmek

Adamın biri günah işlemişti.

Bunu öğrenen kimseler ona sövüp hakaret ediyordu.

Güzel sözleri ve vaazlarıyla ünlü Sahabi Ebü'd Derda Hazretleri oradan geçiyordu.

Adamların yanına yaklaştı ve kendileriyle konuşmaya başladı:

"O hakaret ettiğiniz adamı bir çukurda görseydiniz tutup çıkarmaz mıydınız?"

"Elbette çıkarırdık."

"Öyleyse bu kardeşinize hakaret etmeyiniz. Sizi onun düştüğü yanlışa düşmekten koruduğu için Allah'a hamdediniz."

Adamlar şaşırmıştı.

"Yani şimdi sen bu günahkara buğzetmiyor musun?" diye sordular.

Bu bilge Sahabi şu harika cevabı verdi:

"Ben ona değil yaptığı işe buğzediyorum. Yaptığı kötü işten vazgeçince, o yine benim kardeşimdir."

(Ebu Nuaym el-İsfahani, Hilyetü'l-evliya I, 225)