TR EN

Dil Seçin

Ara

Sultan II. Abdülhamid'den Batı'ya İnsanî Yardım

Sultan II. Abdülhamid'den Batı'ya İnsanî Yardım

Sultan II. Abdülhamid’i tasvir eden bir gravür

Osmanlı, en azılı düşmanlarına dahi insanca davranmaktan, merhametle yaklaşmaktan geri durmadı. Tarihimiz, bunların emsalsiz misalleriyle doludur. İşte, sadece Sultan II. Abdülhamid döneminden iki ilginç misal:

Batılı devletlerin en çok düşmanlık besledikleri ve yıllarca devirebilmek için işbirliği yaptıkları Osmanlı padişahlarının başında, Sultan II. Abdülhamid gelir. Bakalım, ağır ithamlarla andıkları o Abdülhamid Han, aleyhindeki onca kara propaganda ve emperyalist politikaya rağmen Batı Dünyası’nda meydana gelen kimi felaketlere karşı nasıl bir insanî duyarlılık göstermiş? Şefkat eli, nerelere kadar uzanmış? 

 

1900’lü yıllara ait bir Amerika haritası 

Osmanlı’nın insanlığı, Sultan II. Abdülhamid zamanında dünyanın diğer ucunda yer alan ABD’ye kadar erişmişti. 1894’te, ABD’nin kuzeybatı bölgesindeki ormanlarda büyük bir yangın meydana gelmiş ve ağır zarara yol açmıştı.

Osmanlı’nın Washington sefiri Mavroyani, Yıldız Sarayına gönderdiği bir mektupla, yardım teklifinde bulundu. Padişah Abdülhamid Han, teklifi memnuniyetle karşıladı. ABD’li felaketzedelere önceden planladığı 100 liralık bağışı, 300 lira gibi mühim bir meblağa yükseltti.

1894’te ABD’de çıkan yangın vesilesiyle yapılan 300 liralık yardımı gösteren belgeler

II. Abdülhamid Han, 1890 yılı Kasım ayında Saale Nehri’nin taşmasından dolayı Turinc bölgesinde mağdur olan Alman halkına da yardım elini uzatmıştı. Jena Şehri, Naumbourg, Weissenfels ve Mersabourg daireleriyle, Saks Altenburg Dükalığı’nın batı tarafları selzedelerine dağıtılmak üzere Alman İmparatoru’na 750 Osmanlı Lirası göndermişti.

1890’da Almanya’daki sel felaketi için yapılan yardımın belgeleri

Saks Altenburg Dükası, yardımdan dolayı minnet ve şükranlarını Osmanlı’nın Berlin Sefiri aracılığıyla şöyle iletmişti:

“Vatandaşlarımın karşılaştığı sıkıntı ve musibetler karşısında gösterilen bu insaniyetli yaklaşımınızdan dolayı son derece memnun olduğumdan bütün içtenliğimle teşekkürlerimi sunmak istedim. Şahsınız ile hanedanınızı her türlü bela ve afetlerden korumasını Allah’tan temenni eder, bu vesile ile saygılarımın kabulünü rica eylerim.”

Bu vesileyle Sultan II. Abdülhamid’i, vefatının 103. sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla yâd ediyoruz.

 

Kaynakça:

- Vahdettin Engin, “ABD’li Felaketzedelere Osmanlı Bağışı”, Tarih ve Düşünce dergisi, Ocak 2000, Sayı: 3.

- http://aa.com.tr/tr/turkiye/osmanli-sel-magduru-almanyaya-para-yardiminda-bulunmus-/870610 Erişim: 01.04.2019