TR EN

Dil Seçin

Ara

Hayvanlarda Aile

Hayvanların, tüm yaşayış ve ilişkilerinde akıl ve bilgi gerektiren çok mükemmel sistemleri vardır. Bu mükemmel sistemleri ve işleri bu hayvanların kendilerine vermek ise imkansızdır. Çünkü onlara akıl verilmemiştir. Zaten bu mükemmel işleri Allah'a veremeyen insanlar, hayvanların bu işlerini o hayvanlara değil, “içgüdü” dedikleri şeye verirler. Bu ise Âlemler Rabbi'nin hayvanlara olan ilhamından başka bir şey değildir.

...

KUŞLARIN yavrularına gösterdikleri ilgi dillere destandır. Yuvadan çıkmamış birçok yavru kuş, gerek annelerinden, gerekse babalarından yakınlık ve himaye görürler.

Buna karşın memeli hayvanlar yavrularına çok daha fazla ilgi gösterirler. Bunların başında anne aslan gelir. Anne aslan yavrusunu temizler, emzirir, onunla saatlerce oyun oynar.

Bir anne goril de yavrusuna hiçbir şeyi değişmez, sürekli onunla ilgilenir.

Memeli hayvanların yavrularına olan ilgilerinin sebebi vardır. Bu hayvanlar, yavrularını canlı olarak doğururlar.

Birçok memeli hayvan yavrusu, görme duyusundan yoksun ve hemen hemen çıplak olarak dünyaya gelir. Beslenebilmek için haftalarca, hatta aylarca annelerinin sütüne muhtaçtırlar. Aile bakımından mahrum kaldıkları takdirde, genel olarak yaşayabilmelerine imkan yoktur. Bu sebepten dolayı, bu aciz yavruların bakımını üstlenmeleri için Rahîm olan Allah, annelerin kalplerini şefkatle doldurur. Bu şefkatin gücüyle anne, yavrusu için her türlü görevi eksiksiz yapar, her türlü zorluğu hayatı pahasına da olsa göze alır. Görevi bittiğinde ise o şefkat de gider.

 

Hayvanlar da Sever

Yabani hayvanların da kendilerine özel his dünyaları vardır. Yaratılıştan gelen duygularla, yavrulamak ve nesillerini devam ettirmek için çalışırlar.

Hayvanlar eşlerine karşı kuvvetli bir sevgi beslerler. Ve arzularına engel olan üçüncü bir şahsa karşı da nefret duyarlar. Dişi yabani hayvanlar, genellikle çekingen davranır ve kolay elde edilmemeye çalışırlar. Fakat erkek başka bir dişiyle ilgilenecek olsa derhal cilveye baş vururlar.

Hayvanlar düzenli bir hayat sürerler. Her şeyin olduğu gibi, doğumun da zamanı vardır. Ayrıca yemeye, uyumaya ve diğer faaliyetlere ayrıca zaman ayırırlar.

Hayvanların hayatı genel olarak, yavruları ilkbaharda doğacak şekilde ayarlanmıştır. Çünkü bu mevsimde yiyecek boldur, ilerisinde ise yavruların büyümesi ve kışa hazırlanması için koca bir yaz vardır.

 

Doğum Zamanı

Zamanı yaklaşınca, anne doğum sancıları çekmeye başlar. Acısı fazlalaşınca, tek başına yola çıkarak kendine kuytu bir köşe arar. Böyle zamanlarda yanında katiyen erkek istemez. Eşinden kaçması, onun yavruları yemesinden korkmasından ileri gelmez, daha ziyade gebeliğin verdiği rahatsızlıktan ötürüdür.

Eşinden bile kaçan, sakin bir yere çekilen annenin de bir sahibi vardır ve bu sahibi olan Rabbi onu yalnız bırakmaz. O aciz anneye rahmeti her şeyi kuşatan Allah (cc) tarafından ne yapacağı ilham edilir. Ve anne adayı zamanı gelince yavrulamak üzere yere uzanır. Elbette doğum için yaptığı şeylerin anlamını bilmez, fakat ne yapılması gerekiyorsa onları yapar ve doğum gerçekleşir.

Yavru doğar doğmaz anne hemen ayağa kalkar ve yavrusuna karşı mükemmel bir sevgi ve ilgi gösterir. Artık görevinin ikinci kısmı yani, yavrusunu bir şefkat kahramanı olarak himaye etme görevi başlamıştır. Âlemler Rabbi, tüm yavrulara olan rahmetini ve şefkatini, ebeveynlerinin kalplerine koyduğu bu kuvvetli himaye duygusuyla gösterir. İnsanlar şefkatli anne-babaları görür fakat, şefkat ettireni de görmek ve Ona hamd etmek gerekmez mi?

Doğum, insanlara nazaran aciz olan yabani hayvanlarda oldukça kolay olur. Ölüm vakaları neredeyse yok gibidir. Evcil hayvanlarda görüldüğü gibi, bir veterinerin yardımına muhtaç kalmazlar. Çünkü onlar için tüm acizlerin yardımına koşan Âlemler Rabbinin inayeti, yardımı devrededir.

 

Babaların Çoğu Etliye Sütlüye Karışmazlar

Kuşlardakinin aksine, pek az memeli yavrusu hem anadan, hem de babadan bakım görerek büyür. Hele ilk zamanlarda yavrunun yanında sadece annesi bulunur. Fakat erkek "deniz inekleri" yavrulara doğumdan itibaren yakın bir ilgi gösterir ve anne karnını doyururken yavruyu her yere beraberinde taşırlar.

Sürü hayvanlarının erkekleri ise yavrularına en küçük bir ilgi göstermezler. Zaten buna ihtiyaç da yoktur. Fakat et yiyen hayvanların arasında, babanın aile hayatında faal bir rol oynadığı görülür. Anne yavrularını emzirirken, o dişisine yiyecek taşır. Daha sonra yavrularına da yiyecek sağlar. Fakat yavrular pek ufakken babanın yuvaya girmesine anne pek izin vermez.

 

Anne Hayvan İş Başında

Yavru ve anne birbirlerini kokularından tanırlar. Bundan dolayı annenin ilk görevlerinden biri yavrusunu tepeden tırnağa yalamaktır. Yüreği şefkatle doldurulmuş anne, yavruları için çok didinir ve güvenlikleri için ciddi tedbirler alır. Gerekirse yavruları uğruna ölesiye dövüşür. Anne, zamanı gelince yavruları memeden keser, onları türlerinin besinine alıştırır. Av ve diğer yiyecek bulma yollarını göstererek hayata hazırlar.