TR EN

Dil Seçin

Ara

Kurdun Yaptığını Yapmak

Bir adamın elsiz olduğunu ve bir pazarda da her çeşit el satıldığını farzedelim. Öyle bir pazara giden bu adam, insan eli satılan dükkâna geldiğinde, insan elinin üzerinde “yüz elli bin TL” etiketini görse. Hemen yanı başındaki dükkânda ise kurt eli satıldığını ve kurt elinin üzerinde de “yüz yirmi beş kuruş” etiketinin olduğunu görse. Elbetteki bu adam ne pahasına olursa olsun insan eline müşteri olacak ve onu satın almaya çalışacaktır.

Şimdi bu adam yüz elli bin liraya insan elini aldıktan sonra, o el ile kurdun yaptığı işleri yapsa, ne kadar divanelik etmiş olacaktır.