TR EN

Dil Seçin

Ara

Aliya İzzet Begoviç (1925-2003) / Bilge Kral’dan

Kur’an, edebiyat değil hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bir yaşayış tarzı olarak bakmaya başlanır başlanmaz, güçlük ortadan kalkar. Kur’an’ın yegane hakiki tefsiri hayat olabilir ve bildiğimiz Hz. Muhammed’in (asm) hayatı tam buydu.

•••

İnsan hiçbir şeye hizmet edemez (alet olamaz). Tersine her şey insana, insan ise ancak ve ancak Allah’a hizmet etmelidir. Hümanizmin ilk ve son manası işte bu olmalıdır.

•••

Ahlâklı ateist olabilir, ama ahlâklı ateizm olamaz. Din dışı insanın ahlâklı olmasının kaynağı da dindir. Ancak geçmişteki eski bir dindir bu. Ve insanın ondan haberi bile yoktur.

•••

Kazılar sırasında, karşılıklı bir münasebet içinde bulunan veya muayyen bir gayeye uygun bir şekilde düzenlenmiş iki taşa rastlandığında, bunların çok eski zamanlarda yaşamış bir insanın eseri olduğu kanaatına varırız. Fakat bu taşların yanında bir insan kafatası bulunursa—ki taştan yapılan bir aletten namütenahi daha mükemmeldir—o zaman kafatasının şuur sahibi bir varlığın eseri olduğu tasavvuruna yanaşmak bile istemeyiz. O kadar mükemmel bir şekilde yapılan kafatası veya iskelet, aklın yahut şuurun tavassutu olmadan kendiliğinden veya tesadüfen oluşmuş(!): Allah’ı inkâr etmede insan ne kadar inatçıdır değil mi?