TR EN

Dil Seçin

Ara

Karadelikler

“Yemin ederim yıldızların düştüğü yerlere. Bu bir yemin ki, bilseniz, pek büyüktür.”

(Vakıa 75-76)

 

Modern astronominin karadelikolarak adlandırdığı bölgeler, bu tanıma uygun düşmektedir. Karadeliklerin, çok büyük yıldızların ölümleri sırasında süpernova adı verilen patlamalardan arta kalan maddesinin çökmesi ve “teklik” adı verilen noktada sıfır hacim ve sonsuz yoğunluğa erişmesiyle meydana geldiği hesaplanmaktadır. Karadeliğin çekim gücü, belirli bir mesafe içindeki her şeyi yutacak bir seviyede olduğu için, civarındaki her şey, bu arada yıldızlar, karadeliğe düşmekten kurtulamazlar. Bu itibarla, “yıldızların düştüğü yer” şeklindeki bir tanım, bugünkü bilgilerimiz içinde karadeliklere uyar görünmektedir. Şu kadar var ki, karadeliklerin çekim gücünden hiçbir şeyin, hattâ ışığın bile kurtulması mümkün olmadığından, bir yıldız veya galaksi tespit eder gibi görülmelerine ve teşhis edilmelerine imkân yoktur. Ancak, karanlık bir bölgenin etrafında cereyan eden birtakım olaylardan—X ışını neşri veya cisimlerin garip davranışları gibi—orada bir karadeliğin bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Bir sonraki âyette gelen “bilseniz” sözü, daha başka âyetlerde geçen “Görmediler mi?” benzeri ifadeler gibi, ileride elde edilecek bazı bilgilere işaret ediyor gibidir.