TR EN

Dil Seçin

Ara

Peygamber’in Dilinden Hacc Ve Kurban / Panorama

“Kim çirkin bir söz söylemeden ve günah işlemeden hac yaparsa, annesinden doğduğu gündeki (temiz ve günahsız) hâle geri döner.”

— Hadis-i Şerif, Buhari, Müslim

 

***

 

İbn-i Abbas anlatıyor:

“Hac mevsiminde arefe günü, Allah Resulü Arafat’tan yola çıkmıştı.

Arkasından birinin, daha hızlı gitsin diye, devesine şiddetle bağırıp dövdüğünü işitti. Bunun üzerine, elindeki kamçı ile işaret ederek:

‘Ey insanlar! Sessiz ve sakin olun. Allah’ı razı edecek iyi bir davranış telaşla yapılmaz.’ buyurdu.”

— Hadis-i Şerif, Buhari/Hacc; Ebu Davud/Mesakin; Nesai/Hac

 

***

 

“Allah, bir tek hac yüzünden üç grup insanı cennete koyar:

• Yerine haccedilen ölüyü

• Bedel olarak hacca gideni.

• Bu haccın gerçekleşmesine sebeb olan ölünün mirasçısını.

— İbn-i Adiy

 

***

 

İbn-i Abbas anlatıyor:

Bir kadın geldi ve Resulullah’a sordu:

“Yâ Resulallah, Allah’ın kulları üzerine farz kıldığı hac, babamın hayvan üzerine binemeyecek derecede yaşlandığı bir zamana rast geldi. Onun yerine ben haccedebilir miyim?”

Peygamberimiz, ‘Evet, haccedebilirsin.’ buyurdu.

— Hadis-i Şerif, Buharî

 

***

 

İbn-i Abbas anlatıyor:

Bir adam Hz. Peygamber’e gelerek dedi ki:

“Kız kardeşim hacca gitmeyi adamıştı, ama gidemeden vefat etti. Ben onun namına hac yapsam olur mu?”

Hz. Peygamber adama sordu:

“Kız kardeşinin borcu olsaydı öder miydin?”

“Evet.”

“Öyleyse bunu da öde! Çünkü borcu ödenmeye Allah daha lâyıktır.”

— Hadis-i Şerif, Buharî, Müslim, Nesai

 

***

 

Kişinin evinde kıldığı namaz, bir namazdır. Sokaktaki mescidinde kıldığı namaz ise yirmibeş namaz sevabına denk gelir. Şehirde tüm cemaatin toplandığı mescidde kıldığı namaz, beş yüz namaz sevabına karşı gelir. Mescid-i Aksa’da kıldığı namaz, elli bin namaz sevabına gelir. Mescid-i Haram’da kıldığı namaz, yüzbin namaza bedeldir.

— Hadis-i Şerif, İbn-i Mace

 

***

 

Peygamber Aleyhisselam, Hz. Ömer’e şöyle dedi:

“Ey Hafs’ın babası! Sen güçlü bir adamsın, Haceru’l-Esved’i öpeceğim diye sakın güçsüze eziyet verme! 

Rüknü sakin görürsen el sür, yoksa tekbir al ve yürü!”

— Hadis-i Şerif, Rezîn, Ahmed bin Hanbel

 

***

 

Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki:

“Arefe günü akşam oluncaya kadar Allah, kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan herkesi bağışlar.”

Sordular:

“Ey Allah’ın Resulü, bu yalnız Arafat’ta bulunanlar için midir?”

Resulullah şöyle cevap verdi:

“Hayır, bütün müminleri kapsar!”

— Hadis-i Şerif, Taberanî

 

***

 

Günlerin en üstünü Arefe günüdür. En faziletli dua da Arefe günü yapılan duadır.

Benim ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en güzel söz ise, şu sözdür:

“Lâ ilahe illâllahu vahdehu lâ şerike leh.” (Allah’tan başka ilâh yoktur, O birdir, ortağı yoktur.)

— Rezin

 

***

 

Hz. Peygamber buyurdu:

“Kurban gününü bayram yapmak için emrolundum. Allah o günü, bu ümmet için bayram kılmıştır.”

Bir adam O’na sordu:

“Bana geri alınmak üzere emanet verilmiş dişi bir hayvandan başka kesecek bir şeye sahip değilsem, onu kurban edebilir miyim?”

Peygamber Aleyhisselam şöyle cevap verdi:

“Hayır, kendi saçlarından biraz al, tırnaklarını kes, bıyıklarını kırpıp, etek traşı ol! Allah katında bunlar kesemediğin kurbanın yerine geçer.”

— Hadis-i Şerif, Ebu Davud/Edahi; Nesai/Dahaya

 

***

 

“Kim Ramazan ve Kurban bayramının gecesini ibadette geçirirse, kalplerin öleceği gün, onun kalbi ölmez.”

— Hadis-i Şerif, Taberanî

 

***

 

Bir adam Peygamber Aleyhisselam’a şöyle dedi:

“Ey Allah’ın Resulü! Ben kurbanlık koyunu acıyarak kesiyorum.”

Resulullah ona şöyle cevap verdi:

“Sen koyunu keserken acırsan, Allah da sana acır.”

— Hadis-i Şerif, Taberanî, Buhari

 

***

 

Peygamber Aleyhisselam ayağını koyunun böğrüne basıp bıçağını bilemekte olan bir adamı görünce şöyle buyurdu:

“Daha önce bileseydin bıçağını olmaz mıydı? Yoksa bu hayvanı iki kez öldürmek mi istiyorsun?”

— Hadis-i Şerif, Taberanî

 

***

 

Allah’ın Resulü buyurdu ki:

“Ey Fatıma! Kurban için kalk ve başında bulun, zira onun kanının her damlasına karşılık senin geçmiş günahların bağışlanacaktır.

Hz. Fatıma sordu:

“Bu sadece bizim ehl-i beyte özel midir? Yoksa bütün Müslümanlar da buna dahil midir?”

Allah Resulü:

“Bize de, tüm Müslümanlara da şamildir.”

— Hadis-i Şerif, Bezzar

 

***

 

Âdemoğlu, Kurban Bayramı günü, Allah katında (kurban keserek) kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kestiği kurban, kıyamet gününde, boynuzları, kılları, tırnakları ile gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden, Allah katındaki bir mekâna ulaşır. Öyle ise, kurban kesmeyi gönül hoşluğu içinde yerine getirin.

— Hadis-i Şerif, Tirmizî