TR EN

Dil Seçin

Ara

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.

Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

         Hz. Ali (kv)

 

***

 

İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun:

çok uzaklaşma donarsın,

çok yaklaşma yanarsın!..

         Sadi Şirazi

 

***

 

Erişmek istediği bir hedefi olmayan,

çalışmaktan zevk almaz.

         E. Raux

 

***

 

İnsanları canlandıran emeldir (ümittir);

öldüren yeistir (ümitsizliktir).

         Bediüzzaman

 

***

 

Demir mıknatısa âşıktır; Hep ona doğru koşar.

Zafer de sabra âşıktır ve devamlı ona koşar.

         Sühreverdi

 

***

 

Bilemem insan nerenin yerlisidir...

         İsmet Özel

 

***

 

Hata değil çare bulun.

         H. Ford

 

***

 

Harman yel ile, düğün el ile olur.

         Atasözü