TR EN

Dil Seçin

Ara

Düşünceler

Düşünceler

 

Bir kimse üzerinde Allah'ın nimetleri çoğaldığında,

insanların o kimseye olan ihtiyacı da artar.

           Hz. Ali (kv)

 

***

Her zahmete, her zorluğa kızıp kinlenirsen,

cilalanmadan nasıl ayna olacaksın...

           Hz. Mevlana (ks)

 

***

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize,

dikenin çiçeği var diye sevinelim.

           Goethe

 

***

Yas tutmazsan insanlığın elemine

insan sıfatından silmek gerek seni.

           Sadi Şirazî

 

***

Bu hayat, daha yüce bir hayat için ön hazırlıktır.

           Kemal Ural

 

***

Bilgili insan, diploması olan değil; istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edendir.

           B. Pascal

 

***

Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez.

           Firdevsî

 

***

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.

          M. Gandhi

 

***

Ayna benim en iyi arkadaşımdır.

Çünkü ben ağladığımda, o asla gülmez.

          C. Chaplin