TR EN

Dil Seçin

Ara

KALPLERDEKİ MEDENİYET

Süleymaniye Camii'nin inşası tamamlanıp da ibadete açılacağı zaman, Kanunî Sultan Süleyman, ''Cami-i şerifi ibadete açma şerefi, onu böylesine muazzam ve muhteşem bir şekilde bina ve inşa eyleyen mimar başımız Sinan'a aittir.'' dedi.

Mimar Sinan ise o an Hattat Karahisarî'nin fedakârlığını düşündü ve gerçek bir sanatkâr olduğunu gösteren tevazu ve fedakârlıkla, sultanın sözlerine şöyle karşılık verdi:

''Hünkârım, Hattat Karahisarî, bu cami-i şerifi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini feda etti. Bu şerefi ona bahşediniz.''

 

***

 

DERTLEŞMEK

İki gözü de âmâ olan bir adam Tabiîn'den Hasan Basrî Hazretlerine gelerek derdini açmış. Dünya ışığından, manzarasından mahrum kaldığını ifade ederek hasretini dillendirmiş. O şefkatli insan o adama acımış ve onu şükre sevk etmek için şöyle demiş:

''Allah'ın, gözden daha önemli olan akıl nimeti sende var. Ya aklını kaybetseydin, halin ne olurdu?''

 

***

 

KİŞİYE GÖRE

Süleyman bin Abdülmelik, zühd ve takva ehli bir zat olan tabiinden Ebû Hâzim'e sordu:

''Allah-u Teâlâ'ya gidiş nasıl olacaktır?''

Ebû Hâzim ona şu anlamlı cevabı verdi:

''İtaatkâr bir kulun Allah'a gidişi, evinden, ailesinden ayrı düşen bir insanın, onu iştiyakla bekleyen ailesine gelişi gibidir. Ama asî bir insanın Allah'a gidişi, efendisinden kaçan bir kölenin tekrar ona dönüşü gibidir.''