TR EN

Dil Seçin

Ara

Ölümden aşırı korkan birinin ya sığınacak bir rabbi yoktur ya da bu dünyaya aşırı bağlılığı vardır. 

           — Hz. Yusuf

...

Çocuklarınıza sütle birlikte Kur'an'dan öğütler verin.

Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün.

           — Ömer Muhtar

...

Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. 

Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur.

Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.

           — Konfiçyüs

 

***

 

Resulûllah aleyhissalâtu vessalâm buyurdular ki:

Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum.

Şaka bile olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir köşkü; ahlâkı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.

          (Ebu Davud, Edeb 7)

 

***

 

DÜNYANIN NERESİ İYİ?

Hz. Mevlânâ, Şems'ten nakşediyor:

Bir kafilenin yolu çöle düşmüştü. Bunalmış bir halde yol alırlarken bir kuyuya rastladılar. Hemen kabı kuyuya saldılar. Fakat kovayı çektiklerinde gördüler ki, ip kesilmiş. Başka bir kap buldular, yine aşağı saldılar. Bu ip de kesildi.

Kafileden birisi:

''Ben ineyim de bakayım.'' dedi.

Kuyuya indi. Bir de ne görsün? Bir zenci kılıcını çekmiş beklemekte.

Zenci inen adama sordu:

''Dünyanın neresi iyi?''

Adam bir an düşündü ve şöyle cevap verdi:

''İnsan nerede hoş yaşarsa orası iyidir. İster kuyu dibi, ister fare deliği.''

Zenci bu cevabı çok beğendi, onlara suyu verdi.

           (Zafer Arşivinden)

 

***

 

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

Bir kişi hanımına su bile ikram etse sevap kazanır.   (Buharî)

...

Çocuklarınızı çok öpün, her öptüğünüzde Cennetteki dereceniz yükselir.   (Buharî)

...

Çocuk sevgisi, Cehennem ateşine karşı perdedir. Çocuklara iyilik etmek, Sıratı geçmeye sebeptir. Onlarla beraber yiyip içmek, Cehennemden kurtuluştur.   

 

***

 

Eskiden insanlar sevilir, eşyalar ise kullanılırdı.

Gün geldi eşyalar sevilir, insanlar kullanılır oldu.

 

***

 

Allah kulundan ne zaman razı olur?

Hz. Musa (as), ''İlâhi, bana öyle bir amel göster ki, onu yapınca sen benden razı olasın.'' diye dua etti.

Allah-u Teâlâ, ''Sen buna güç yetiremezsin.'' buyurdu.

O zaman, Hz. Musa (as) secdeye kapanıp yalvardı.

Allah-u Teâlâ kendisine şöyle vahyetti:

''Ey Ümran'ın oğlu, şüphesiz benim rızam, senin benim takdirime razı olmandadır.''

           (Kuşeyrî Risalesi, 394)

 

***

 

Ya Rabbi! Doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver.

           — Hz. Ebubekir (ra)

...

Gözüne ufak bir çöp batsa, onu oradan çıkarmak için acele edersin. 

Zihnin ve fikrin hasta olduğu vakit niçin acele etmezsin?

           — Horatius

...

Şu dünyadaki çatışma, önyargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. 

Sen sen ol, kelimelere fazla takılma.

           — Şems-i Tebrizî

...

İşittiği bir konuda sadece kulağıyla dinleyen, ancak onu nakleden birisi olur. 

Kalbini de veren; o konudan kendisi için de bir şeyler elde eden olur.

           — İmam Şafiî