TR EN

Dil Seçin

Ara

HÜKÜM ALLAH’INDIR

İnsanlar tarihe hükmedemezler. Tarihe, Allah hükmeder ve O ne derse o olur. Gerçekte tarih, öngörülemeyen gelişmelerin hikayesidir. Bunu öngörmeyi kimse başaramamıştır. Bunu bir düşünürseniz, ‘kehanetlerin’ hiçbir zaman tutmadığını göreceksiniz.

— Aliya İzzet Begoviç

...

 

ŞÜKRETME NİMETİ

Allah’ım, sen ki bize hayatta o kadar çok şey verdin; merhamet et de bir şey daha ver: Bize, bütün bu nimetlere karşı minnet ve şükran duygusu taşıyan bir kalp de ihsan et.

— George Herbert

 

BAŞARI ŞARTI

Cemaatle namaz kılmak heyecanıyla camiye koşmak için dede olacağımız yılları mı bekliyoruz? Kimi zaman ucuz ürün kampanyalarında saatlerce bekleyenler, camide beş dakika beklemekle ne zenginliklere ulaşabileceklerini bilselerdi!

 

TEMİZLİK

Eski İstanbul’un hamam kitabelerinden birinde yazılı bir beyit: “Kötü huylu, kirli karakterli bir kimse isen, hamamdan bir şey bekleme. Temizlik istiyorsan, evvela kalbini temizle, sonra da bedenini.”

 

YARIŞI KİM KAZANIRSA!

Abdullah ibni Haris (ra) anlatıyor:

Resul-i Ekrem (sav), amcası Abbas’ın küçük çocukları Abdullah, Ubeydullah ve Kesîr’i sıraya dizer. Sonra onlara:

“Yanıma ilk önce kim gelirse ona şunu vereceğim.” derdi.

Çocuklar Resul-i Ekrem’e (sav) doğru koşarak gelirler. Kimi göğsüne, kimi sırtına sarılırdı. O da onları kucaklayıp öperdi.

Kaynak: Ahmet bin Hanbel, Müsned, 1. cilt, s. 214.

 

“KİMSEYE BORCUM YOK” DİYENE

Kimseye borcum yok diyene inanma. Öyle bir borç var ki üzerimizde, bu borç parayla pulla ödenecek gibi değil.

Kediler âleminde fare olmamak, bir tutam maydanoz olmamak... Ve insan olarak, iman nimetine sahip olarak doğmak... Bunları düşününce, insanı gırtlağına kadar borçlu hissettirmeye yeter de artar bile...

Bu borç belki ibadetle ve imanla ödenebilir. Sonsuza kadar, şükür ve bütün nimetleri Ondan bilmek, Onun emirlerini dinlemek bir derece bu borcu ödememize yardımcı olabilir.

— Selçuk Yıldırım

 

İnsan, rızkını sağladığı şeye dört elle sarılsın.

— Hz. Peygamberimiz (sav)

 

Birisi eliyle Kâbe’nin halkasını tutar, birisi de meyhanede sarhoş olur sızar. Cenab-ı Hakk o sarhoşu hidayete davet ederse kim mani olur, eğer o makam sahibini kovarsa onu eski yerine kim getirebilir? Ne o makam sahibi ameline güvenebilir, ne bu sarhoşa tövbe kapısı kapalı kalır. Büyük bir mevki makam sahibi olduğun zaman akıllı isen düşkün kimselere gülme. Çünkü nice makam sahibinin düştüğü, düşkünün onun yerine geçtiği görülmüştür.

— Gülistan, Sadi-i Şirazî

 

SADAKANIN FAYDALARI

Hâlis niyetle Allah rızası için yapılan hayır hasenatın, sadakanın dünyada ve ahirette de pek çok faydası vardır:

1- Malı temizler: Hadis-i Şerif’te de buyruldu ki: “Malınızdaki günah kirlerini sadaka ile temizleyin.”

2- Günahları temizler.

3- Hastalıktan ve beladan korur.

4- Muhtaçları sevindirir.

5- Rızkı artırır. Malı bereketlendirir.

 

SERÇENİN FERYADI

Hz. Ömer’den (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki:

“Bir kimse bir serçeyi sebepsiz yere öldürürse, o kuş kıyamette şöyle bağırır:

“Yâ Rabbi! Bu kulun beni boş yere öldürdü. Hem kendisi benden faydalanmadı, hem de beni bırakmadı ki senin yarattığın yeryüzünde (özgürce) yaşayayım.”

Kaynak: Taberani, Kebir

 

YAPRAK

Minik bir yaprak vardı.

“Ah! Ne olurdu ben de şu kuşlar gibi uçmak bileydim!” derdi.

Bir gün bir rüzgar esti ve yaprak, uçuverdi...

— Özkan Öze

 

GÖNÜL HİRA’SI

Bir müddet gönül Hirasında otur. Kendini terk edip Hak diyarına göç et. Hak ile kuvvet kazandıktan sonra kendine dön; hevesin Lat ve Uzza’sının kafasını kır.

— Muhammed İkbal

 

BOŞ MU, DOLU MU?

Kim ki, konuşması hikmet değilse onun konuşması boştur.

Kim ki, susması düşünce değilse onun susması unutkanlıktır.

Kim ki, bakışı ibret değilse onun bakışı fuzûliliktir.

— Hasan-ı Basrî (ra)

 

BAKİ KALACAK SÖZ

Söz içinde ata sözü kullanmaya diyecek yoktur; fakat asıl olan dünyaya bir ata sözü gibi yadigâr kalacak söz söylemektir.

— Şair Nâbî

 

TUTSAK

Sen neyin tutsağı isen, onun kulusun. Nefsinin tutsağı isen, nefsinin kulusun; dünyanın tutsağı isen, dünyanın kulusun.

— Ebu Ali ed-Dakkak

 

SEVGİ İLACI

Hastalandığım zaman hep gözüm pencerede oluyor. Sevdiğim biri gelse de iyi olsam.

— Abdülaziz Bekkine