TR EN

Dil Seçin

Ara

“Ümmetin Konusunda Seni Razı Edeceğiz” / Müjdeli Hadis

“Ümmetin Konusunda Seni Razı Edeceğiz” / Müjdeli Hadis

Abdullah b. Amr (ra) naklediyor:

Rasulûllah (sav), Hz. İbrahim’in; “Yâ Rabbi! İnsanların çoğu sapıttı…”1 sözünü ve İsa aleyhisselamın da; “Eğer onlara azab edersen, kullarına azab etmiş olursun,”2 sözünü okudu. Sonra ellerini kaldırarak:

“Allah’ım ümmetimi koru! Allah’ım, ümmetimi koru! Allah’ım ümmetimi koru!” diye ağlayarak dua etti.

Bunun üzerine Allah (cc):

“Yâ Cebrail! Muhammed’e git. Niye ağladığını sor” dedi.

Hz. Cebrail (as), Rasulûllah’a (sav) gelip, niçin ağladığını sordu. Rasulûllah (sav) sebebini söyleyince, Allah (cc), Cebrail’e:

“Muhammed’e git. Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz, seni bu konuda üzmeyeceğiz de” buyurdu.3

 

Kaynaklar:

1. İbrahim suresi, 36

2. Maide suresi, 118

3. İbn-i Vehb; Tefsir-ü İbn-i Kesir, 2/540