TR EN

Dil Seçin

Ara

Mümkünse bir akşam dahi olsa

kendini ve Rabbini tanımak için kendinle baş başa kal.

— Ata b. Meysera

 

***

 

İnsanın bilmediği bir şey için

“bilmiyorum” demesi de ilimdir.

— İbn Mesud

 

***

 

Söz ilaç gibidir.

Gereği kadar sarf edilirse fayda verir,

gerektiğinden fazlası ise zarar verir.

— Amr b. As

 

***

 

Bil ki müminin yaşadığı her gün ganimettir.

— Said b. Cübeyr

 

***

 

Kötü huyların hali, kırık çömleğe benzer.

Ne bir faydası bulunur, ne de tekrar toprak olur.

— Vehb b. Münebbih

 

***

 

Allah’ı söyleyen söz güzeldir.

— Ömer b. Abdülaziz

 

***

 

Muvaffakiyet Allah’tandır.

Kolaylık da O’ndan gelir.

— Seyyid Kutub

 

***

 

Bir kötülüğü beğenen,

onu işleyenden daha kötüdür.

— Feridüddin-i Attar

 

***

 

Bir dere kenarında otur da ömrün geçişini seyret!

— Hafız-ı Şirazi

 

***

 

Fakirlerin gözyaşlarına,

zenginlerin şikayetlerinden daha çok acı..

— Cervantes

 

***

 

İnsan dünyayı zapteder,

ama ağzını zaptedemez.

— Hz. Mevlâna