TR EN

Dil Seçin

Ara

DOSTLAR

Bakî’ye sormuşlar, “Kaç çeşit dostunuz var?” diye.

Şair şöyle genel bir cevap vermiş:

“Üç çeşit dost vardır: Birincisi gıda gibidir, sen onu her gün ararsın; ikinci dost var ki ilaç gibidir, gerektiğinde ararsın; ama öyle dostlar vardır ki, hastalık gibidir, o seni arar bulur.”

 

***

 

EN ZOR VE EN KOLAY

Nuşirevan, bir ilim meclisindeyken “Dünyada en zor ve en kolay şey nedir?” diye ortaya sormuş.

Orada bulunan âlimlerden birisi şöyle karşılık vermiş:

“Dünyada en kolay şey söz söylemek; en zor şey de verilen sözü yerine getirmektir.”

 

***

 

ÇOK YAŞA

96 yaşında bu fani hayata gözlerini yuman Devlet-i Âliye’nin mimarbaşısı Koca Sinan’a bir gün birisi merak edip sormuş:

“Üstad, bu kadar zaman nasıl sağlıklı kaldınız?”

Mimar Sinan bu soruya şöyle cevap vermiş:

“Birlikte çalıştığım padişahlar bana hep ‘muammer ol’ (uzun ömürlü ol) diye dua ederlerdi. Ben de bu dualara layık olabilmek için, bütün vücudumu iktisatlı kullandım.”

 

***

 

ACABA?

Nişancı Hâlet Efendi ile Şeyh Galip birlikte yürürlerken, bir sürü köpeğin kendi aralarında hırlaşıp dalaştıklarını görürler. Arkadaşına takılmak isteyen Şeyh Galip:

“Bu ne hâlet?..” diye sorar.

Meseleyi anlayan Hâlet Efendi altta kalmayıp şöyle karşılık verir:

“Bilmem acaba hangisi galip!..”

 

***

 

PEYGAMBER CEVABI

Yusuf Peygamber (as), Mısır Azizi olduktan sonra, acıktığında bir parça bayat arpa ekmeği yemeyi âdet haline getirmişti. Bir gün yakınındakilerden birisi:

“Efendim, bütün Mısır’ın hazineleri elinizin altında olduğu halde, niçin arpa ekmeğiyle yetiniyorsunuz?..” diye sormuştu.

Yusuf Peygamber, peygamber ahlâkıyla şu güzel cevabı verdi:

“Tok olursam, açları unuturum diye korkarım!”