TR EN

Dil Seçin

Ara

DAHA DEĞERLİ OLAN

Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd’in oğlu Üsâme, annesini ve babasını çok severdi. Babasının vefatından sonra daima onun için kurban keserdi. Üsâme bin Zeyd zengindi, bir hayli hurma ağacı da vardı. Bu ağaçların mahsulünün çoğunu yoksullara bağışlardı. Bunu garipseyip ona, servetini niçin yoksullara bağışladığını sorduklarında şöyle cevap verdi:

“Annem ve babam ağaçlardan daha kıymetlidir.”

 

***

 

YENİR YUTULUR HESAP

Timur’un defterdarı hesapta bir yanlışlık yapar. Bunun üzerine Timur o defterdara, hesap yaptığı kâğıtları yedirir ve işten kovar. Yerine Nasreddin Hoca’yı alır.

Hoca Nasreddin hesapları yufka üzerine yapmaya başlar. Timur, bunu görüp şaşırır ve sebebini sorar. Nasreddin Hoca cevap verir:

“Yemesi kolay olsun diye!..”

 

***

 

KALDIRIM TAŞI

Sadrazam Keçecizâde Fuat Paşa’nın yaptığı bazı işleri beğenmeyenler, aleyhinde türlü sözler söylerlerdi. İstanbul’un bazı sokaklarının kaldırımla döşenmesi de düşmanlarına dedikodu fırsatı vermişti.

Bir gün, birisi bu kaldırımların nasıl ve neyle yapıldığını sorunca Fuat Paşa’dan şu cevabı aldı:

“Bize atılan taşlardan yapıldı!..”

 

***

 

DAYANIKLILIK

Sultan Fatih, hocası Akşemseddin’e sordu:

“İnsan, açlığa ne kadar dayanabilir?”

Akşemseddin tebessüm ederek cevap verdi:

“Ölünceye kadar…”