Bir Türkçe Meselesi

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ifadesiyle “ses bayrağımız” Türkçemiz köklü bir birikimin yanı sıra köklü bir tarihin de mirasçısı. Peki dilimizin tarih içersinde yaşadığı maceralar nelerdir? Yayıldığı geniş coğrafyalar itibariyle Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar sadece Türkçe bilerek gidebileceğimiz bir efsane midir? Ve son olarak dilimiz kimliğimizin neresindedir?