TR EN

Dil Seçin

Ara

Hz. Zeynel Abidin'in (ra) duası:

''Allah'ım! Sen, yaptığım işleri daha iyi biliyorsun. O halde, bildiğin tüm günahlarımı bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt.''

         (Sahife-i Seccadiye'den)

 

***

 

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

         (İnşirah Suresi, 5-6. ayetlerin meali)

...

Kim mü'mine zarar verirse, Allah da onu zarara uğratır. 

Kim de mü'mine meşakkat verirse, Allah da ona meşakket verir.

         (Peygamber Efendimiz'den (asm) - (Tirmizi, Birr 27, 1941))

 

***

 

Sakın insanların iyisiyle kötüsü senin yanında eşit olmasın. Zira eşitliğin böylesi, iyileri iyilikten soğutur, kötülerin de fenalığına meylini devam ettirir.

         Hz. Ali (kv)

 

***

 

NİÇİN GÖZ AÇTIRMIYORLAR?

Mehmet Akif, üzerimizde oynanan oyunların sebebini ve kimlerin işi olduğunu gösteren şöyle bir hatırasını nakleder:

Mısır'da aklı başında bir Müslümanla görüştüm. Bahsimiz siyasete intikal etti. Dedim ki:

''Şaşıyorum. On beş milyonluk koca Mısır'da yabancı asker olarak az kuvvet gördüm. Nasıl oluyor da bu kadarcık kuvvetle koca bir iklim muhafaza edilebiliyor?''

Bu sualim üzerine o zat dedi ki:

''O yabancı devletin (İngiltere) ricalinden biriyle samimi görüştüm. Sizin aklınıza geleni ben de düşünmüş ve demiştim ki: 'Günün birinde mesela Osmanlı hükümeti kırk-elli bin kişilik bir ordu hazırlayarak Mısır'a sevk edecek olsa siz ne yaparsınız?' Cevaben 'Hiçbir şey yapmayız. Müdafaa imkanı olmadığı için Mısırlarını kendilerine teslim eder çıkarız. Yalnız şurasını iyi bilin ki, biz hiçbir zaman Osmanlıların Mısır'a kırk bin kişi değil, kırk kişi sevk edebilecek derecede yakalarını paçalarını toplamalarına meydan bırakmayız. Memleketlerinde bitmez tükenmez meseleler çıkarırız. Onlar birbirleriyle uğraşmaktan göz açamazlar ki, bir kere olsun Mısır'a dönüp bakmaya fırsat bulabilsinler.' dedi.''

 

***

 

Gönül yan, senin yanışın nice işler halleder,

Gece yarısı bir dua, nice yüz belayı defeder.

                                            Hafız-ı Şirazi

 

***

 

Allah sevdiği kulu, kullarına da sevdirir.

                                    Hz. Ömer (ra)

 

***

 

Ayrı ayrı duranlarla değil, omuz omuza verenlerle kurulur yapı.

                                                      Selahaddin Şimşek

 

***

 

PEYGAMBERİMİZİN YEĞENİNE ÖĞÜTLERİ

Abdullah bin Abbas (ra) şöyle anlatır:

Bir gün Allah Resulü'nün (sav) terkisinde bulunuyordum. Bana:

''Yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim.'' dedi ve şöyle buyurdu:

''Allah'ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun.

Allah'ın rızasını her işte önde tutarsan, Allah'ı önünde bulursun (senin yolunu açar).

Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah'tan dile!..  (Tirmizi, Kıyamet, 59/2516)

Diğer bir rivayette de şöyle buyrulmaktadır:

''Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, O'nu önünde bulasın. Bolluk içindeyken (emirlerine bağlı kalmakla) Allah'ı tanı ki, O da darlığa düşünce (kurtarmak suretiyle) seni tanısın...''  (Ahmed, I, 307)

Efendimiz (sav)i bu sözleriyle ihsan halinin özünü ve tezahürlerini ne güzel özetlemiştir...

                                                                                            Osman Nuri Topbaş

 

***

 

Müslüman hiç kimseyi istismar etmediği gibi, hiç kimseye de kendini istismar ettirmeyen insandır.

                                                                                                 Emin Işık