TR EN

Dil Seçin

Ara

Hz. Zeynel Abidin'in (ra) duası:

''Allah'ım! Senden başkasından izzet arayıp da zelil olan, senden başkasından mal isteyip de fakir olan, yücelik isteyip de alçalan birçoklarını gördüm.

Ey Mevlâm! İsteklerimi başkasından değil senden dilerim, kalbimde ve nazarımda hiç kimse sana ortak değil; seslenişim sadece sanadır.''

           (Sahife-i Seccadiye'den)

 

***

 

Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!

Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.

           (İbrahim Suresi, 42. ayet meali)

...

Dua, gelmiş olan musibet için de henüz gelmemiş olan musibet için de faydalıdır.

           (Peygamber Efendimiz'den (asm) - Kütüb-ü Sitte, c.6, s.511)

 

***

 

İyimser insan, her felâkette bir fırsat görür. 

Kötümser insan her fırsatta bir felâket görür.

           — Uygur İslam âlimi Şeyh Abdülkayyum (1957'de ifade verdiği mahkemedeki sözü)

 

***

 

NELERİN HESABI VAR?

Kur'an'da şöyle buyurulur:

''Sonra o gün (kıyâmet günü), nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.'' (Tekâsür, 8)

Müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, bu âyetin açıklamasında şu ibretli kıssaya yer verir:

Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda hiçbir şeyi olmayan muhtaç bir sahabî ayağa kalkarak sordu:

''(Yâ Rasûlallah!) Benim üzerimde (hesabı verilecek) nimetlerden bir şey var mı?''

Resûlallah Efendimiz (asm) ise özetle şöyle cevap verdi:

''Gölge, bir çift ayakkabı ve soğuk su.''

           (Süyûtî, VIII, 619)

 

***

 

Güller çoğalmalı ki, ayrık otları fırsat bulmasınlar.

           — Suat Ünsal

 

***

 

TEKRAR DÜNYAYA GELSE

Bir zat, bir Müslümana ait kabrin önünde durup, öğrencilerine sordu:

''Bu kabirdeki kişi, tekrar dünyaya gelse sizce ne ile uğraşır, ne yapar?''

Bir öğrenci dedi ki: ''Elbette sürekli namaz kılar.''

Diğer bir talebe de: ''Devamlı oruç tutar.''

Bir diğeri: ''Cihat eder; bol bol iyilik yapmaya çalışır.''

Başka birisi de dedi ki: ''İlim öğrenir, öğretir, onunla amel eder.''

Öğrenciler cevaben faydalı bütün işleri sayarlar.

O zat ise, bu cevaplardan sonra şöyle der:

''Bu mezarda yatan kişinin artık dünyaya kapıları kapanmıştır. Ama sizin oraya gideceğiniz kesindir; siz de bir gün öleceksiniz. O halde şimdi onun kaybettiği bu fırsatları, siz ganimet bilin; yarına bırakmadan faydalı işlerle uğraşın.''

 

***

 

TEDAVİ

Gururlarla arzular sizi kemiriyor mu?

Dağlarda dolaşın.

Hırsların işkencesiyle kıvranan hasta mısınız?

Bir ağacın altına sığının.

Yaşamak korkuları sizi adım adım kovalıyorsa akan bir suyun başucuna bağdaş kurun.

Allah'ın tabiatla yaptığı tedaviyi, ne hekim ne hakîm ne de hiçbir dost eli yapamaz.

           — Nurettin Topçu