TR EN

Dil Seçin

Ara

Kırkambar

Kırkambar

 

Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki, bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda göruyor.

           - Bediüzzaman, Sözler

Namaz, kalbi temizler;

Kur'an kalbi cilalar.

          - M. Sami Ramazanoğlu

•••

İnsanlar iki gruba ayrılırlar: günahkâr olduklarını düşünen hak ehli insanlar ve hak ehli olduklarını düşünen günahkârlar.

           - B. Pascal

•••

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:

Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım.

          - Mehmet Akif

 

***

 

Kim bir iyilik yaparsa, ona iyiliğinin on katı karşılık vardır. 

Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.

           (En'am Suresi, 160. ayet meali)

•••

Allah'ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlâkımı da güzelleştir.

           (Peygamber Efendimizden (asm) - Müsned, 1/403)

 

***

 

Komşunun Hakkı

Muaz b. Cebel (ra) Allah Rasûlü ile sahabiler arasında geçen şu konuşmayı aktarmaktadır.:

''Ya Rasûlallah! Komşunun komşuda hakkı nedir?'' diye sorulmuştu. Rasûlü Ekrem (sav) şöyle açıkladı:

''Senden yardım dileyince yardım etmen, borç isterse borç vermen, fakirleşince yardım etmen, hastalanınca ziyaret etmen, bir hayra kavuşunca tebrik etmen, musibete uğrayınca taziyede bulunman, ölünce cenazesine katılman, izni olmadıkça binanı onun binasından daha yüksek yapıp rüzgarına mani olmaman, çorbandan az da olsa ona da göndermek suretiyle tencerenin kokusuyla onu rahatsız etmemendir. Bir meyve satın alınca ona da hediye et, eğer bunu yapmazsan meyveyi evine (komşuna göstermeden) gizlice taşı. Onu, çocuğun da dışarı götürüp, komşunun çocuğuna gayza atmasın.''

 

***

 

Her Şey O'ndan

O'nun emriyle göktedir varlıklar,

O'nun emriyle yerde kalabalıklar,

O dilerse, kavağa çıkar balıklar,

Şu düzenli hayatı faldan mı sandın!

 

Ateşini söndürdün, suyunda kaldın,

Sütünü içtin de, koyunda kaldın,

Bir ömür yaşadın, oyunda kaldın,

Dünyayı evlâttan maldan mı sandın!

 

A'mâle bakarsın ateşi tartar,

Rahmete bakarsın ümidin artar,

Kurtar beni Allah'ım kurtar,

Gönül! Necatı amelden mi sandın!

           - İbrahim Sayar

 

***

 

Uyuyormuş gibi yapan birini uyandıramazsın.

           Kızılderili Atasözü

 

***

 

ALÇAK GÖNÜLLÜ ARI

Mütevazi olmanın değerini anlatan şöyle bir rivayet vardır ki; Rabbimiz bütün kuşlara:

''Hikmeti, yani şifalı bir şeyi içinizden birinin ağzına koyacağım.'' deyince, bütün uçabilen yaratıklar:

''Bu şey bize lâyıktır Rabbimiz.'' dediler.

Arı ise: ''Rabbim, ben aciz bir sineğim.'' deyip alçakgönüllülük gösterdi. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak bu mütevazi mahlukunun ağzına içinde her türlü şifa bulunan balı koydu.

Bu yüzdendir ki; Allah (cc), her türlü büyüklüğü ve feyzi mütevazi kişilere nasip ediyor. Hz. Ali de ''Yükseklik istedim, alçakgönüllülükte buldum.'' dememiş miydi?

 

***

 

Allah'ın dini kişilerle tanınmaz, nişaneleri ile tanınır.

Öyleyse Hakk'ı tanı; Hakk'a uyanları tanırsın.

           - Hz. Ali (kv)

•••

Allah bu dünyayı hem sevdiğine, hem de sevmediğine verir.

Ancak dinini ancak sevdiğine verir.

           - İmam Muhammed Bakır

•••

Nüfus arttıkça değil, israf arttıkça dünyanın açlık ve yoklukla karşı karşıya kalabileceğini görmek lazım.

           - Faruk Çakır

•••

Kıyamet gününde Allah insanlara dinin şer'î hükümlerini soracak, tasavvuftan değil.

           - İmam Rabbanî

•••

Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa,

hiçbir yere varamayacağız demektir.

           - İsmet Özel