TR EN

Dil Seçin

Ara

Duydum ki, yüzüme söylemekten kaçmış, gıybetimi yapmışsın.

Benim gibi bir acizden korkmuş, Allah'tan korkmamışsın.

           — Hz. Mevlana (ks)

 

***

 

Allahü Teala bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız...

           — Seyyid Abdülhakim-i Arvasi (ks)

 

***

 

Size, düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?

           (Fâtır Suresi, 37. ayet meali)

...

Kişinin ömrünün uzun olup da, Allah'ın, her an ona kendisine yönelmeyi nasip etmesi bahtiyarlığındandır.

           (Peygamber Efendimiz'den (asm) - Camiü's-sağir, 1388)

 

***

 

UZAYIN SIRLARI

Ayet-i kerimelerde: ''İnkârcılar bilmezler mi ki, göklerle yer birbirine bitişik idi; onları biz ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. (Bilip de) hâlâ iman etmezler mi?''  (Enbiya, 30)

''Sonra (Allah'ın iradesi) göğe yöneldi; o zaman gök duman halinde idi.''  (Fussilet, 11) buyurulmaktadır.

Günümüzde astro-fiziğin bu konuda ulaştığı bilgiler de, bu âyetlerin çizdiği çerçeveye uygun düşmektedir.

Tokyo bilimsel araştırmalar merkezi müdürü olan Prof. Dr. Yuşili Kozayn'a, yerin oluşumu hakkında Kur'ânî bilgiler sunulduğunda sordu: ''Bu kitap ne zaman indi?'' ''1400 sene önce.'' Şok olmuş derecede şaşırdı ve şöyle dedi:

''Hiç şüphe yok ki, bu kitap, kâinata tepeden bakıyor. Baksanıza; ne var ne yok her şeyi bütün ayrıntılarına kadar görmüş ve hem de mükemmel tasvir etmiş!.. O'na gizli kalabilen hiçbir şey yok!''

 

***

 

Kâsım bin Muhammed (ra) bir kişinin:

''Falanca, Allah'a karşı ne kadar cüretkâr!'' dediğini işitmişti. Ona şöyle dedi:

''Allah'a karşı cüretkâr olmak Âdemoğlunun haddine değildir! Ancak onun hakkında: 'Allah'ı ne kadar da az tanıyor!' diyebilirsin.''

            (İbn-i Asâkir, Târihu Dımaşk, c. 49, s. 180)

 

***

 

EY NEBİ!

Bu dünya gecesi bir güne hasret,

Ey Nebî, ey Nebî! Işıklar lütfet!

Gamım büyük, menzil ırak, yol uzun,

Rahmeyle, çağlasın rahmet havuzun!..

Hâlık'ın Mahbubu Ahmed-i Muhtar,

Ümidimiz Sende, Sen bizi kurtar!..

           — Mustafa Necati Bursalı

 

***

 

Sizden sonrakiler, sizden ibret almadan, sizden öncekilerden siz ibret alın.

           — Hz. Ali (kv)

 

***

 

İlahi sanat, nice küçücük şeyden kocaman sonuçlar çıkarıyor. Allen'ın bu sözünden bir tefekkür hissemiz olsun:

''En büyük bir çınar bir zamanlar en küçük bir tohumda, en büyük bir kuş da en küçük bir yumurtada gizliydi.''

 

***

 

Hakikate sadece bir yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaştıran yol binlercedir...

           — M. Selahaddin Şimşek

 

***

 

Gençlik tutulmaz elle, geçirme boş emelle.

           — F. Nafiz Çamlıbel

 

***

 

KALP HER ŞEYDEN ETKİLENİR

Çocukluğumuzda Adana'da bir bukalemun yakaladık, getirdik ve kaçmasın diye onu bir fesin altına kapattık. Fes kırmızı idi, açtığımız zaman baktık ki bukalemun da kıpkırmızı olmuş. Bir müddet sonra eski rengine döndü.

Siyah renkli bir bez ile örttük. Açtığımız zaman gördük ki, simsiyah renge girmişti. Sonra da eski rengine dönmüştü. Bukalemun hangi rengin yanında olursa o renge girdi.

İşte kalb de böyledir. Yanındakilerden renk alma kabiliyeti vardır. Huzurlunu yanında huzur alır, gâfilin yanında gaflet alır.

           — Mahmut Sami Ramazanoğlu

 

***

 

Kur'an, güneş gibidir; herkese aynı ışığı gönderir ama kalbinde iman olan ile olmayanın ondan istifadesi farklı farklıdır.

           — İrfan Tunahan