TR EN

Dil Seçin

Ara

Allah hesabına kâinata bakan adam

her ne müşahede ederse ilimdir.

— Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye

 

***

 

Eğer insan yalnız yemekle yaşasaydı,

çok yiyenler daha çok yaşardı.

— Genceli Nizami

 

***

 

Kalbimizin katılaşması,

bizi damarlarımızın katılaşmasından daha çabuk yaşlandırır.

— Ello

 

***

 

Gençliğimde sanırdım ki, hayat bir sevinçtir.

Yetiştim ve gördüm ki, hayat bir çalışmadır.

Çalıştım ve gördüm ki, hayat bir sevinçtir.

— T. Carlyle

 

***

 

Bilin ki gerçekten Allah,

ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir.

Şüphesiz Biz,

umulur ki aklınızı kullanırsınız diye

size ayetleri açıkladık..

(Hadid Sûresi, 17. ayet meali)

 

***

 

Cennet bahçelerine bakan köşkler gördüm ve Cebrail’e (as):

“Bunlar kimin içindir?” diye sordum. O da cevap verdi:

“Her türlü kin, nefret ve öfkeyi bastırıp içine gömenlere ve insanların kusurlarını hoş görüp bağışlayanlaradır.”

(Allah Resulünden; Tirmizi)

 

***

 

İnsan isteyince...

Yaşlı bir köylü, her şeyden şikâyet ediyordu; ve hiçbir şey onu memnun etmeye yetmiyordu.

O yıl, köylünün bahçesindeki elma ağaçlarının dallarında dolu dolu meyveleri gören komşusu:

“Bu yıl artık mutlu olursun” dedi, “elma ağaçlarının dalları hem çok güzel hem de bol meyve dolu…”

Bunu duyan yaşlı köylü yine memnuniyetsiz bir ifadeyle başını salladı ve:

“Pek fena değil ama bu yıl hayvanlara yem olarak verdiğim çürük elmalar yok.” dedi.

...

İnsan istedikten sonra mutlaka her şeyin kötü yanını bulur ve şikâyet edermiş...

 

***

 

Onun güzelliği

Duymuş olsaydı Mısır halkı,

Onun yanağındaki alımı

Yusuf’un yüzünü görmek için

Harcamazlardı paralarını

Züleyha’yı kınayanlar

Görselerdi Resul’ün alnını

Ellerine değil,

Kalplerine batırırlardı bıçaklarını.

 

(Hz. Âişe’nin, Peygamber Efendimiz (asm) için söylediği bir şiir)

 

***

 

Rahatlarını düşünenler yüzünden

rahatsızdır dünya!

— M. Selahaddin Şimşek

 

***

 

DÜNYA

Birisi hocaya: “Şu dünya da ne kadar tuhaf…” demiş.

Hoca “Neresi tuhaf?” diye sormuş.

Adam şöyle demiş: “Sabah oldu mu insanların her biri bir tarafa gidiyor. Bazıları bu yana gider; bazıları bu yana... Herbiri ayrı telden çalıyor. Bunun hikmeti ne ola ki?..”

Hoca tebessüm etmiş ve, “Neden olacak” demiş, “hepsi bir tarafa gitse dünyanın dengesi bozulur.”

 

***

 

İlimsiz amelde,

anlaşılmayan ilimde,

düşünmeden okumakta bir fayda yoktur.

— Hz. Ali (kv)

 

***

 

Kur’an sırf inanmış olmak için inanmayı istemez.

Aksine sürekli olarak şunu tekrar eder:

Düşünün,

derin düşünün,

tefekkür edin,

akıl yürütün,

düşünce üretin,

araştırın.

— M. Hamidullah

 

***

 

Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır.

Ancak su geminin içine girerse onu batırır.

Gemi için su ne ise, mümin için dünya odur.

— Hz. Mevlânâ (ks)

 

***

 

Zaman paradan değerlidir.

Daha çok para edinebilirsiniz ama

daha çok zaman edinemezsiniz.

— J. Rohn