TR EN

Dil Seçin

Ara

İMANDAN SONRA EN ÜSTÜN İŞ

Allah’a imandan sonra en üstün iş,

iyi insanlarla dostluk kurmaktır.

— Hz. Peygamberimiz (asm)

 

 

BUNUN İÇİN Mİ?

Eğer geçmiş, bugünün şahidi olabilseydi, modern dünyadaki geçim vasıtalarını görerek, “insan bunun için mi yaratıldı?” diye bağıracaktı.

— Martin Lings

 

...

 

HAC İBADETİ İÇİN YOLCULUK

Haccın içinde hac vardır; hicretin içinde hicret. Kendi nefsinde gerçekleştireceği hicreti de ihmal etmemeli insan. Ebu Abdullah Belhî, bunu şöyle dile getirir:

“Şaşarım o kimseye ki;” der, “Peygamberlerinin izleri var diye Allah’ın evine, Kâbe’ye ve Haremine varmak için sahraları, çölleri ve kırları aşarak oraya gider de, Mevlâ’nın isim ve tecellilerinin izinin bulunduğu yer olan kalbine ulaşmak için nefsini, heva ve hevesini kat etmez. Nasıl olur da nefs çölünü, heva ve heves deryasını aşmaz? Hayatının bitmesini mi bekler durur!..”

 

...

 

YAPTIKLARINIZA KARŞILIK MÜKÂFAT

Onların gönüllerinden kin namına ne varsa çıkarmışızdır; altlarından da ırmaklar akmaktadır. “Bizi buna eriştiren Allah’a hamd olsun” derler, “Yoksa, eğer Allah bize hidayet etmeseydi, biz buna erişemezdik. Rabbimizin elçileri gerçekten de bize hakkı getirdiler.” Ve onlara seslenilir: “Yaptıklarınıza karşılık vâris olduğunuz Cennet işte budur.”

(A’raf Suresi, 43)

 

...

 

Dilim söyler, saklanır;

baş, belaya katlanır.

— Atasözü

 

...

 

HOROZUN İNCİSİ

Bir horoz kümesin içinde dolaşıp duruyormuş. Sahibi yem vermeyi unuttuğu için açlıktan neredeyse kırılıyormuş.

Börtü böcek bulma ümidiyle başlamış yeri eşelemeye. Eşelerken bir şey görünmüş. Biraz daha uğraşıp onu ortaya çıkarmış. Bulduğu parlak, yuvarlak ve sert şeyin bir inci tanesi olduğunu anlayan horoz, durmuş ve bir iç çektikten sonra şöyle demiş:

“Ne kadar talihsizim. Bir mısır tanesi bulaydım ne iyi olurdu.”

 

...

 

Hayır, arzuladığımız neticenin gerçekleşmesi değildir.

Doğruyu yaptığımız zaman ortaya çıkan her netice hayırdır.

— İmam-ı Rabbani (r.a)

 

...

 

KIBRIS ATASÖZLERİ

— Kediyi ne kadar doyurursan doyur,

gene de sıçandadır gözü.

 

— Güzeli dili bezdirir; çirkini dili sevdirir.

 

— Göz, dağı devirir.

 

— Güneşle kar dayanmaz.

 

— Gençlik, kuş gibi uçar gider;

yaşlılık da post gibi kalır.

 

— Fakirin zenginliği, çocuktur.

 

— Bir, bir daha bin olur.

 

— Hep akıllar bir olsaydı,

işler de aynı olurdu.

 

...

 

HACCIN BİR HİKMETİ

Hac farz olmasa, dünyadaki Müslümanlar birbirini nasıl tanırlar?

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde:

“Biz sizi bir takım milletler, kavimler, kabileler halinde yarattık. Birbirinizi tanıyasınız ve gerekeni yapasınız.” (Hucurat Suresi, 13) mealindeki ayet-i kerimeden de anlaşıldığına göre, emir buyurulan tanışma ancak hac mevsimi ile mümkün olabilir. Yoksa üç-beş kişinin ticaret kastıyla birkaç memleket dolaşması o maksadı temin edemez.

— Mahir İz, Din ve Cemiyet

 

...

 

ÖMÜR DEFTERİ

Dünya hayatının günleri, ömür defterinin sahifeleridir.

Akıllıların vermiş olduğu bu nasihati iyi düşün.

Bahtiyar o kimsedir ki, bu temiz defter üzerine ancak hayırlı yazılar ve iyi eserler bırakır.

— Molla Cami

 

...

 

ASIL TİCARET

Bir kimsenin ticareti, ahiret ticaretine mani oluyorsa,

bu kimse bedbahttır, zavallıdır.

Bu, bir çömlek için altın kupa verene benzer.

— İmam Gazalî

 

...

 

İYİ VE KÖYÜ HUY

Güneş çığı nasıl eritirse, güzel huy da hataları öyle eritir.

Sirke balı nasıl bozarsa, kötü huy da amelleri öyle bozar.

— İbni Abbas

 

...

 

UZMAN

Anne ve babalar,

çocukları için neyin en iyi, neyin kötü olduğunu ancak eğitimcilerin bildiğine o kadar inanmışlardır ki,

asıl uzmanın kendileri olduğunu unuturlar.

— Marian Wright Edelman