TR EN

Dil Seçin

Ara

HİÇ BAKTIN MI?

Anne karnındaki bebeğin parmakları ilk üç ay boyunca yapışıktır. Sonra parmak aralarındaki hücreler ölür ve parmaklar ortaya çıkar. Nedir bu hücreleri ölmeye iten etken? Ellerine hiç baktın mı?

- Kemal Ural, (İnançsızlığın Anatomisi, s. 260)

 

 

ETKİLENMEK

Hz. Mevlana, çarpıcı bir anlatımla arkadaşın insan üzerindeki etkisine dikkat çekiyor:

“İnsanda an olur kurtluk zuhur eder, an olur ay gibi güzel yüzlü Yunus zuhur eder. Hatta insandan öküz ve eşek bile bilgi edinir, akıllanır, hüner sahibi olur. Serkeş at rahvan bir hale gelir, alışır, ayı oynar, keçi de selam verir. Köpeğe insanın huyu geçer, nihayet çoban olur, av avlar, yahut sürüyü korur. Ashab-ı Kehfin köpeğine öyle bir huy sirayet etti ki, sonunda Allah’ı aramaya koyuldu.”

 

 

İman eden ve güzel işler yapan kimseler için ise, nimetlerle dolu Cennetler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah’ın hak vaadidir. Onun kudreti her şeye galiptir; O, her işi hikmetle yapar.

(Lokman Suresi, 8-9)

 

 

Horoz ölmüş, gözü çöplükte kalmış.

-  Atasözü

 

 

Balın Tehlikesi

Bir bakkalın rafındaki bal kavanozu devrilip yere düşmüş, içindeki bal yere akmıştı. Bakkal ise bu halin farkında değildi. Bunu gören sinekler, sevinç içinde bala hücum ettiler, iştahla yemeye başladılar.

Fakat kısa zaman sonra fark ettiler ki, ayakları ve kanatları bala bulaşmış, uçamıyorlar...

Az önce çılgınlar gibi sevinen sinekler şimdi ağlıyorlardı ve içlerinden birisi şöyle diyordu:

‘’Ah biz ne yaptık! Nasıl bir düşüncesizlik ettik! Balın zevkini, lezzetini gördük ama onun tehlikesini görmedik...’’

 

 

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

İnsanların Allah’a en sevimli olanları, insanlara en faydalı olanlarıdır.

(İbn Hibban, III, 209)

 

 

Ağaç Deyince...

- Ağacı güzel gösteren, yapraklarıdır.

- Ağacı kurt yer, insanı dert yer.

- Ağaç ne kadar yaşlı olursa, meyvesi o kadar tatlı olur.

- Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.

- Allah, uçamayan kuşa alçacık dal verir.

- Bir çiçek koparsa bir kişinin; kopmazsa bin kişinin.

 

 

Para hak edilmeli!

I. Mahmut devri, Osmanlıların huzur ve saadet devirlerinden biridir. I. Mahmut boş durmayı sevmez ve kuyumculuk sanatıyla meşgul olurdu. Gece çalışırken yanına gelen veziri, “Şevketlim, milletin hazinesi sizindir. Niçin böyle uğraşıp kendinize zahmet edersiniz?” diye sorunca, padişah sitem ederek şu cevabı verir: “Bre, ne yabani söylersin. Milletin hazinesi milletin ihtiyacı içindir. İnsan her zaman çalışmalıdır. Alın teri dökülerek kazanılan para hak edilmiştir. Bu para helaldir. Tadı ve bereketi olur.’’

 

 

FARKLARI YARATAN

Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Hakk’ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir.

- Şems-i Tebrizi

 

 

NEYE KISMET...

Niceleri oturmak için evler inşa ederler. Fakat evlerine oturamadan mezarlarına yerleşirler.

- Misar b. Kidam

 

 

AKLINIZDA BULUNSUN

İbn Ömer naklediyor:

“Hz. Peygamber (asm) bir şeyi unutmaktan endişe ettiğinde, küçük parmağına veya yüzüğüne bir ip bağlardı.”

(Binbir Hadis, Mehmet Dikmen s. 404)

 

 

AKILLI SEVGİ

Biri çıkıp da bütün iyi niyetli kızların sevgililerini nişanlıya çevirse, bu bizim cinsimiz için büyük bir iyilik olur. O ilişki isterse evlilikle sonuçlanmasın. İki kişi arasındaki sevgi bu yüzden azalmaz ama akıllanırdı.

- Goethe

 

 

Önemli olan bulunduğumuz yer değil, hareket ettiğimiz yöndür.

- O. W. Holmes