TR EN

Dil Seçin

Ara

ÜMİTSİZLİĞE DÜŞME

“Zaman, fenalıklarla, zorluklarla boynundaki ipini sıkabilir. O an ıstıraplara kapılıp ümitsizliğe düşme.”

— Hz. Ali (k.v)

 

 

ANNE ÖĞÜDÜ

“Başlamak için en uygun zamanı beklersen, hiç başlayamayabilirsin; şimdi başla! Şu anda bulunduğun yerden elindekilerle başla.”

— Bir annenin öğüdü

 

 

ÖNEMLİ OLAN

“Önemli olan, bir insanın imanı hakkında ne söylediği değil; bu imanın o insanı ne yaptığı ve ne hâle getirdiğidir.”

— Reca Carudi

 

 

MUTLULUK

“Önümde açık bir kitap olduğu sürece, ben bütün masal kahramanlarından daha mutluyum.”

— Cenap Şehabettin

 

 

SEÇİM

“Tam şu anda ne olduğunuz, geçmişteki seçimlerinizin bir sonucudur. Ne olacağınız ise, bundan sonra yapacağınız seçimlere bağlıdır.”

— Ivan Burnell

 

 

“Varlıklarında sevindiğin şeyler az olsun, yokluklarında üzüldüğün şeyler de az olur.”

— Ataullah İskenderî

 

 

KARANTİNA HADÎSİ

Hastalık sebeplerinden kaçınmak, tevekküle mani değildir.

Halîfe Ömer (ra) Şam’a gidiyordu. Şam’da taûn olduğu işitildi. Yanında bulunanların bazısı, Şam’a girmeyelim, dedi. Bir kısmı da Allahü Teâlâ’nın kaderinden kaçmayalım, dedi. Halîfe de:

“Allahü Teâlâ’nın kaderinden, yine O’nun kaderine kaçalım, şehre girmeyelim. Birinizin bir çayırı ile bir çıplak kayalığı olsa; sürüsünü hangisine gönderirse, Allahü Teâlâ’nın takdiri ile göndermiş olur.” buyurdu. Abdurrahman İbn Avf’ı (ra) çağırıp, sen ne dersin? buyurdu:

“Resulullah’tan (sav) işittim:

“Veba olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden, başka yerlere gitmeyiniz, oradan kaçmayınız, buyurmuştu.” dedi.

Halîfe de:

“Elhamdülillah, benim sözüm hadîs-i şerîfe uygun oldu.” deyip, Şam’a girmediler.

 

 

“Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışı ile gece ve gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için deliller vardır. Onlar ayaktayken de, otururken de, yatarken de Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Bunları boşuna yaratmadın, ey Rabbimiz! Seni bütün noksanlardan uzak tutarız. Sen de bizi ateş azabından koru.”

(Âl-i İmran, 189-191)

 

 

“Hiç kimseye zorla bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey, içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.”

— Galileo

 

 

ÇARPIK MİMARİ

Flaubert’in “Bauvard ve Pecuchet” adlı bir romanı vardır. Bu iki bekâr dost, günün birinde ellerine geçen mühimce bir serveti, öğretici halk kitaplarındaki şeylerin tatbiki uğrunda tüketirler. Çiftlik alırlar. O kitaplardaki gibi ziraat yapmaya başlarlar. Arı üretirler, meyvecilik yaparlar ve sonunda tam bir iflasla tecrübeyi kaparlar.

İstanbul yavaş yavaş Flaubert’in iyi niyet sahibi kahramanlarına benzemeye başladı. Dışarı memleketlerde çıkan magazinlerdeki bütün mimarî plânları, şahsi fantezilerle zenginleşerek tatbik ediliyor.

— A. Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.173

 

 

NEYE ALIŞTIRALIM?

“Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın.”

— Ebu Süleyman Daranî

 

 

İYİ KOMŞULUK

“İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değil, onun verdiği eziyete de katlanmaktır.”

— Hasan Basrî

 

 

HANGİSİ GERÇEK?

“Kâinat gerçeğin dış ve görünen yüzüdür; gerçek ise kâinatın iç ve görünmeyen yüzüdür.”

— İmam Gazalî (ra)

 

 

MUTSUZ HAYAT

“İnsanın, ‘nasıl yaşaması gerektiği’ sorusu üzerinde düşünmemesi, onun değersiz ve dolayısıyla mutsuz bir hayat sürmesiyle eş anlamlıdır.”

— Sokrates

 

 

DİYOJEN’İN SÖZÜ

“Diyojen devamlı surette, ‘Birtakım ehemmiyetsiz şeylerde, insanların, birbirlerinin önüne geçmeye çalıştıkları görülüyor; fakat fazilet yolunda öne geçmeye gayret eden hiç görülmüyor.’ derdi.”

— Diyojen

 

 

GÜÇ OLAN NE?

“Tanzimat’tan beri hazır elbiseye meraklıyız, hazır elbiseye, hazır medeniyete... Tefekkür kılıçla fethedilemez; bir parça kendi kafamızla düşünmek ne kadar güç.”

— Cemil Meriç