TR EN

Dil Seçin

Ara

Allah Kimleri Sever?

Allah Kimleri Sever?

Kur'an Denizinden...

İman edip iyi ve yararlı işler yapanlar, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvâları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takvâ ile beraber, başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever. (Mâide, 93)  

Allah, tevbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. (Bakara, 222)

…Allah çok arınanları sever. (Tevbe, 108)

...Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki, Allah takvâ sâhiblerini sever. (Âl-i İmrân, 76)

…Ahdi bozmaktan sakınanları sever. (Tevbe, 7)

İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak, tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen öğütlerden önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. (Mâide, 13)

O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle güzel davranışta bulunanları sever. (Âl-i İmrân, 134)

Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun da eğmediler. Allah direnenleri sever. (Âl-i İmrân, 146)

Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. (Saff, 4)

Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. DoğrusuAllah, adil olanları sever. (Mümtehine, 8)

Allah da onlara dünya nimetini hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah elbette muhsinleri, iyi davrananları sever. (Âl-i İmrân, 148)

Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. (Bakara, 195)

O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verip azmettiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. ÇünküAllah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Âl-i İmrân, 159)

Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, müminleri çok sever. (Hûd, 90)

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vâsi ve alîmdir, ihsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir. (Maide, 54)