TR EN

Dil Seçin

Ara

Çöl Gemisi Deve / Kâinata Bakma Durağı

Çöl Gemisi Deve / Kâinata Bakma Durağı

“Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı; göğe, nasıl yükseltildi; dağlara, nasıl oturtulup kuruldu; yere, nasıl yayılıp döşendi? Artık sen, öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca öğüt verici bir hatırlatıcısın.” (Ğaşiye Suresi, 17-21)

Tüm varlıklar taşıdıkları özelliklerle yaratıcıları olan Âlemler Rabbinin ilmini, iradesini ve kudretini gösterirler. Allah (cc), Kuran’daki birçok ayette bu gerçeği bildirmekte, her yaratılanın bir delil, bir ayet, bir işaret olduğuna dikkatimizi çekmektedir.

Ğaşiye Suresi’nin 17. ayetinde de ibret alınıp düşünülmesi gereken bazı şeyler sıralanır ve “deve”den “Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı..?” buyrulur.

...

 

AÇLIK VE SUSUZLUĞA OLAĞANÜSTÜ DAYANMA YETENEĞİ

Deve, 50°C sıcaklıkta 8 gün aç-susuz kalabilir. Bu süre içinde toplam ağırlığının %22’sini kaybeder. İnsan, vücudunda bulunan suyun %12’sini kaybettiğinde ölürken, deve, vücudundaki suyun %40’ını kaybettiği halde etkilenmez.

 

MÜKEMMEL SU KULLANIM YAPISI

Develer, 10 dakikada ağırlıklarının üçte biri oranında su içerler. Bu miktar kimi zaman 130 litreyi bulabilmektedir.

Bunun yanı sıra deve, insana oranla 100 kat daha geniş alanı kaplayan bir burun mukozasına sahiptir. Hayvan, çok büyük ve kıvrımlı burun mukozası sayesinde, havadaki nemin %66’sını tutabilmektedir.

 

GIDA DEPOSU HÖRGÜÇ

Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgüç, Hecin devesinin kıtlık anında periyodik olarak beslenmesini sağlar. Hayvan bu sayede 3 hafta su içmeden yaşayabilir. Bu sırada vücut ağırlığının %33’ünü kaybeder. Aynı koşullar altında insan, vücut ağırlığının %8’ini kaybeder ve 36 saat içinde vücut suyunu tamamen yitirerek ölür.

 

FIRTINADAN KORUYUCU DONANIM

Kirpikleri birbiri içine geçebilen bir sisteme sahiptir. Herhangi bir tehlike anında otomatik olarak kapanırlar. İç içe geçen kirpikler hayvanın gözüne en ufak bir toz tanesinin bile girmesine izin vermezler.

Burun ve kulaklar, kum ve tozdan korunması için uzun kıllarla kaplıdır.

 

HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN AYAKLAR

Ayaklar, esnek bir yastıkla birleşmiş iki parmakla donanmıştır. Hayvanın toprağı daha iyi kavramasını sağlayan bu yapı, yağımsı dört toptan oluşmuştur. Her türlü arazi şartında yürümesini kolaylaştıracak yapıda yaratılmıştır.

 

SABIRLI VE SADIK BİR HAYVAN

Develerin huyları da çok ilginçtir. Sahiplerine karşı sadık ve zor şartlara karşı sabırlı canlılardır.

Hatta bedeviler, onların katır ve eşek gibi hayvanlara nazaran daha güvenilir olduğunu söylerler.

Günlerce susuz kaldıkları halde su başına varınca itişip kakışmazlar, arkadaşlarının su içmesini sabırla beklerler. Kaçsalar rahatlıkla hayatta kalabilecekleri halde insanlara itaat ederek hizmet ederler.

Küçük bir çocuk onları çöktürmek istese alçak gönüllülükle diz çöküp sırtına bindirirler. Buna mukabil kendilerine kötülük edildiği zaman asla unutmadığı da bilinmektedir.

Kısacası develer Allah’ın insanoğlunun istifadesine sunduğu özel nimetlerden biridir.