TR EN

Dil Seçin

Ara

Bir Noktayı Kâinat Yapan Allah / Kâinata Bakma Durağı

Bir Noktayı Kâinat Yapan Allah / Kâinata Bakma Durağı

Allah, büyük patlamayla kâinat ağacını yaratır ve insan meyvesini vermesi için terbiye eder…

Bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce Büyük Patlama (Big Bang) gerçekleşti. Bu tek bir noktada gerçekleşen çok büyük bir infilaktı. Kâinatta ne varsa, işte bu patlamadan sonra yaratıldı. Zaman, mekân, madde, enerji, yıldızlar, galaksiler… Ne varsa…

Patlamanın ilk anlarında sıcaklık trilyonlarca dereceydi…

Saniyeler geçtikçe sıcaklık azaldı…

Atomlar, elektronlar, protonlar, fotonlar, nötrinolar, gama ışınlarından bir karışım vardı; kozmik bir çorba dedikleri…

14 saniye sonra kâinatın bütün temel parçacıkları yaratılmıştı bile.

Sonra bu nokta büyütüldü, uzay, zaman, madde ve enerji yaratıldı…

Ve bir çorbadan yıldızlar, galaksiler var edildi… Gökler şenlendi.

Allah yaratandır, galiptir, kanunları koyandır ve idare edendir. Kâinatı da son derece hassas dengelerde kendini gösteren kanunlarıyla çekip çeviriyor…

Her şey, atomundan galaksilere kadar Allah’ın kanunlarına itaat halinde hareket ediyor. Kanunsuz bir adım bile yok…

Hakkı duymak isteyen Bakara suresinin 117. ayetine kulak versin:

“O, gökleri ve yeri hiç yoktan ve benzersiz olarak yaratandır. Bir işi murad ettiğinde sadece ‘Ol’ der; o da oluverir.”

“Gökleri ve yeri hak ile yaratan Odur. O ‘Ol’ dediği gün herşey olur.” (En’am suresi, 73)

Allah (cc) emreder; her şey itaat eder!

Allah, yüce kelâmı Kur’an’da ne buyurduysa, kâinatta da o görülür:

“Göğü elimizle Biz bina ettik ve Biz genişleticiyiz.” (Zâriyat suresi, 47)

Evet Allah’ın iki kitabı vardır: Kur’an ve kâinat. Kelâm sıfatıyla Kur’an’ı inzal etmiş, kudret sıfatıyla da kâinatı yaratmıştır.

Öyleyse Ona (cc) yarattıkları adedince hamd ediyoruz.

 

Kaynak:

https://es.pinterest.com/pin/507710557969222209/