TR EN

Dil Seçin

Ara

Çağımızın Çelişkileri

Çağımızın Çelişkileri

Bu asrın insanları olan bizler, çelişkilerle dolu bir çağda yaşamaktayız. Hz. Ömer’in şu sözü ne kadar manidardır: “İnsanlar inandıkları gibi yaşamazlarsa, artık yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar.” Maalesef günümüzün çelişkilerinden birisi de budur. Yani insanlar, inandığı gibi değil de yaşadığı gibi inananmaktadır. 

Fransız şair Lamartin’in şu sözü de güzeldir: “İnsanlar, yemek için yaşamamalıdır. Yaşamak için yemelidirler.” Fakat günümüzde yemek için yaşayan insanlar azımsanmayacak kadar çoktur. Bu durum da çağımızın ayrı bir çelişkisi…

Geçenlerde yaşlı bir amca, bana: “Oğlum evvelden açlık ve kıtlık vardı ama huzur ve güven de vardı. Şimdilerde ise bolluk var fakat huzur ve güven yok” dedi. Çağımızın ayrı bir çelişkisi de budur: Nimetler çoğalmış; şükür azalmıştır. Hâlbuki “Nimet, şükür ister. Şükür nimeti artırır. Nimet, şükür görmezse elden gider.”

Bunların dışında, günümüzde şahit olduğumuz çelişkilere şunları da ekleyebiliriz:

- Uzayı fethettik; fakat kalpleri fethedemedik.

- Atomu parçaladık; fakat önyargıları parçalayamadık.

- Daha çok mal ve mülkümüz var; fakat daha az huzurluyuz.

- Daha çok şey okuyoruz; daha az şey öğreniyoruz.

- Aya gitmeyi başardık; fakat komşumuza gidemiyoruz.

- Havayı temizleyecek aletleri geliştirdik; fakat ruh kirliliğini temizlemeyi beceremiyoruz.

- Midemizin gıdasına çok özen gösteriyoruz; ancak cesedin efendisi olan ruhumuzu aç bırakıyoruz.

- İmkânlarımız artıyor; ahlâkımız alçalıyor.

- Yeni yeni ilaçlar keşfediyoruz; ancak sağlıklı insan sayımız her geçen gün daha da azalıyor.

- Evlerimiz büyüyor; fakat ailelerimiz küçülüyor.

Çelişkiler, ters yöne çeken kuvvetler gibidir; gelişmeyi, kemali, hayatı olumsuz etkiler, belki de durdurur. Cenab-ı Hak bizi, çağımızın çelişkilerine düşmeyen, doğru İslamiyet’i ve İslamiyet’e yakışan doğruluğu yaşayan sâlih kullarından eylesin. Âmin...