TR EN

Dil Seçin

Ara

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler Şubat 2020

 

İKİ

 

İki şey seni anlatır:

Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır.

Her şeyin varken takındığın tavır.

 

 

İki türlü körlük vardır;

biri felakete götürür, diğeri saadete:

Kendi ayıplarına kör olmak.

Başkalarının ayıplarına kör olmak.

 

 

 

ÜÇ

 

Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir:

Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haram bakıştan uzak durmak.

Cafer-i Sadık [ra.]

 

 

Bilmek başka.

Bulmak başka.

Olmak bambaşkadır.

 

 

Kurtulamam üç nesnenin elinden,

biri firkat, biri gurbet, biri aşk.                            

Âşık Gevheri

 

 

 

BEŞ

 

Çocuklarda olan ama yetişkinlerde de olsaydı insanı Allah’a dost yapacak beş özellik:

1. Rızık endişesi yoktur.

2. Öfkelenince kin gütmez, nefretini sürekli taşımaz.

3. Korktuğu kimse, korkusundan yine ona kaçar.

4. Yalnız başına yemek yemekten hoşlanmaz.

5. Hasta olduklarında ya da düştüklerinde Allah’ı kimseye şikâyet etmezler.

 

 

 

YEDİ

 

Ebu Zerr [ra] der ki:

Peygamber efendimiz bana yedi şeyi vasiyet etti:

Fakirleri sev.

Dünyalıkta kendinden aşağı olana bak.

Senden uzaklaşsalar bile akrabalarınla bağını kesme.

‘La havle vela kuvvete illa billah’ sözünü bol bol söyle.

Acı da olsa gerçeği söyle.

Allah’a çağırma konusunda kınayıcıların kınamasına aldırış etme.

İnsanlardan hiçbir şey isteme.

 

 

 

DOKUZ

 

Hz. Lokman [as] oğluna der ki:

Ey oğulcuğum, hikmet senin dokuz şeyi yapmandır.

1. Ölü kalbi diriltmelisin.

2. Yoksullarla oturmalısın.

3. Hükümdarların meclisinden sakınmalısın.

4. Düşkünlerle tanışmalısın.

5. Köleleri azat etmelisin.

6. Şerefli kimselerin şerefini artırmalısın.

7. Büyükleri yüceltmelisin.

8. Fakirleri zengin etmelisin.

9. Dilini tutmalısın.