TR EN

Dil Seçin

Ara

İKİ

Allah, kendini gizleyerek görünür; 

eserlerini göstererek gizlenir.

[Zâhir oluşu Bâtın olduğunu gösterir. Bâtın oluşu Zâhir olduğunu gösterir.]

— Ataullah İskenderî

 

 

Rızık iki çeşittir:

İsteyen ve istenen. 

Kim dünyayı isterse, ölüm onu dünyadan çıkarıncaya kadar ister.

Kim ahireti isterse, dünya onun rızkının tümünü dünyadan alıncaya kadar ister. 

— İmam Ali [ra]

 

*****

 

ÜÇ

Şeytanın şerrinden müminleri koruyan üç kale vardır:

- Secde bir kaledir; [ günahlardan uzaklaştırır.]

- Allah’ı anmak bir kaledir; [gafletten uzaklaştırır.]

- Kur’ân’ı anlamak bir kaledir; [ümitsizlikten uzaklaştırır.]

— Kâb’ul-Ahbar

 

 

Nefsi saran şeytan üçgeni:

- Heva

- Şehvet

- Gaflet

 

 

Allah sana üç ikramda bulundu:

Birincisi, seni kendisini zikredenlerden eyledi; seni var kılmasaydı sen O’nu zikredemezdin.

İkincisi, seni kendisini zikredenlerle beraber eyledi; senden önce zikredenler olmasaydı, sen O’nu zikredemezdin.

Üçüncüsü, seni kendi katında zikretti; seni zikreden olarak zikretmezse, sen O’na zikrini duyuramazdın.

— Ataullah İskenderî (ks)

 

*****

 

DÖRT

Bir hâkimden dört şey beklenir:

Nezaketle dinlemek

Akıllıca cevap vermek

İtidalle tetkik etmek

Bitaraf karar vermek. 

— Sokrates

 

 

Din ve dünya dört temel üzerinde durur:

İlmiyle amel eden âlim

Öğrenmeyi reddetmeyen cahil

İyiliğini sınırlamayan cömert

Ahiretini dünyaya satmayan fakir.

— İmam Ali [ra]

 

 

Dört ‘hiç’i hiç unutma:

• Dünyanın bütün sıkıntıları cehennem azabının yanında “hiç”tir. 

• Cehennem azabının en korkunç derecesi Allah’ı görmekten mahrum kalmanın yanında “hiç”tir.

• Dünyanın bütün nimetleri cennet nimetleri yanında “hiç”tir. 

• Cennetin bütün nimetleri Allah’ı bir defa görmenin yanında “hiç”tir.