15 Yazı Prof. Dr. Tevfik Özlü

Yazar Profili »

Güzelleme...

Haziran 2014, 450 218 Görüntülenme Eklenme Tarih: 11 Nisan 2020 19:36 Prof. Dr. Tevfik Özlü

 

Ey bütün güzellerin güzel yüzlerinde güzelliğini gösteren güzel! Hiçbir güzel yoktur ki, güzelliği, senin güzel isimlerinin güzel bir aksi olmasın. Bütün güzellikler; senin güzel zatının, güzel şuunatının, güzel isimlerinin, güzel tasarrufatının güzel tecellileridir. Bizleri bu güzel âlemde en güzel bir şekilde misafir ediyor, güzel nimetlerinle perverde ediyor, rahmetinin ve lütfunun en güzel tecessümleriyle bizleri hadsiz memnun ve mesrur ediyorsun. Bizler Senin güzelliğini hakkıyla idrak etmekten ve ona layık olduğu üzere güzel bir şekilde mukabele etmekten aciziz.

Senin her mahlukun, her icraatın, her tasarrufun her cihetle güzeldir. Zahiri çirkin görünen varlıklar ve olaylar da, aslında çok güzel neticelere gebe olmaları itibariyle güzeldirler ve çok güzelliklerin habercisidirler. Güzellerin güzelliğinin, güzel bir biçimde anlaşılması için o zahiri çirkin gibi görünen şeylere ihtiyaç vardır.

Senden gelen her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir, veya neticeleri itibariyle, yani bilvasıta güzeldir. Zira, güzelden güzel zahir olur. Bunu güzel bir şekilde idrak eden güzel insanlar, senden gelen herşeyi güzel bir şekilde hoşamedi eylemişler ve “narın da hoş, nurun da” deyip bizlere güzel bir numune-i imtisal olmuşlardır.

Senin bütün isimlerin güzel olduğu gibi, bütün güzel isimler dahi senindir. Sana ait olmayan, senden gelmeyen, sana vasıl olmayan hiçbir güzellik yoktur. Sana dayanmayan, sana ulaşmayan bir şey, ne kadar güzel görünse de asla güzel olamaz. Bunlar çöldeki serap misali güzellik peşindeki acemileri peşinde sürükleyebilirler. Ama sonuç, heba olan yıllar ve kaybedilen gerçek güzelliklerdir.

Ey güzel yüzleriyle hergün bizlere nice güzellikler sunan güzeller! Sizlerdeki güzellik, sizleri güzelleştiren güzel zatın, güzel esmasına güzelce bir ayine olmanızdan başka bir şey değildir. Güzele mazhar olan güzelleşir. Sizler bütün güzelliğinizle, O güzel zatın güzel isimlerini güzel bir şekilde teşhir ediyorsunuz. Bize düşen de, bu güzelliklerin arkasında görünen güzel tezahüratın farkına varıp, ona güzel bir şekilde mukabele etmek değil midir? Bize verilen güzel duygular, bunun için değil midir? Güzele olan meftuniyetimizin asıl sebebi de bu değil midir?

Senin güzel isimlerinin en güzel şekilde tecelli ettiği en güzel varlık, en güzel ayine Habibin, Resulün, Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’dır (sav.). Onu, nasıl güzelleşebileceğimizi anlamamız için bize güzel bir numune olarak güzelleştirmişsin. Ona güzel bir şekilde imtisal etmekle bizleri güzelleştir.

Ey bütün güzelleri güzelleştiren güzel! Güzel isimlerinle bizi de en güzel bir takvim üzere güzelleştir. Güzel isimlerinin güzel tecellilerine güzel bir ayine kıl. Senden gelen güzellikleri en güzel bir şekilde yansıtmak için bizi, varlığımızı, duygularımızı, kalbimizi, düşüncelerimizi güzelleştir. Etrafımızdaki güzelleri fark etmekle ve bu ayineleri güzelleştiren güzelin güzelliğini güzel bir şekilde izharına karşı, güzelce mukabele etmekle bizi güzelleştir. Sen güzellerin güzelisin. Güzelden güzellik zuhur eder, güzelden güzellik umulur. Bizi de güzelleştir, güzelliğinden bizleri mahrum bırakma. Amin.

 

 


Haziran 2014, 450 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kurban Üzerine Düşünceler

Kurban, vazgeçebilmektir; kendinden, en sevdiğinden, Allah’tan maada gönlünü bağladıklarından...

Devamı »

Nerede O Eski Ramazanlar

Eski ramazanların güzel hatıraları gönlümüzde, aklımızda kalmıştır. Hep canlıdır, cezbedicidir ve “keşke yine o günleri aynı duygularla yaşayabilsek” diye düşünürüz.

Devamı »

Şifahanelerimiz Vardı... Sahiden Ne Oldu Onlara?

Şifahanelerimiz vardı bir zamanlar, şifa bulmak için başvurulan...

Devamı »

Güzelleme...

Ey bütün güzellerin güzel yüzlerinde güzelliğini gösteren güzel!

Devamı »