TR EN

Dil Seçin

Ara

Canlılarda Kromozom Değişimi

Canlılarda Kromozom Değişimi

Soru:Farklı kromozom sayısına sahip fareler birbirlerinden mi türemiş oluyorlar? Zamanla izole olan grupların kromozom sayılarında değişiklik olabiliyor mu? At farklı ve eşek farklı bir türse, katır gibi yeni tür sayılan melez hayvanlar türleşme adına veya ortak ata adına evrime delil gösterilebilir mi?” 

 

Bu konuda bilgi sahibi olmadan fertlerin genetik yapısı üzerinde durmak insanları yanıltabilir. Bu konularda fikir yürütmek için, işin içinde olmak ya da bu konuda ihtisas sahibi olmak gerekir. Onun için bu noktada bazı prensiplerin bilinmesi önemlidir. Yoksa her araştırıcının elde etiği bir takım sonuçları tartışmaya kalkarsanız, işin içinden çıkamazsınız. O tartışmalar, kendi bilimsel prensipleri içinde konunun uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.

Kısaca şöyle diyebiliriz: Canlılarda kromozom sayılarında, tam veya yarım kat artımları, genelde öldürücü değildir. O bakımdan özellikle bitki ıslahında kullanılmaktadır. Sözgelimi, mısırda 24 kromozomun varlığını kabul edelim. Üreme gametlerinin her ikisinin teşkilinde, kromozomların yarıya inmesine mani olursanız, sonuçta 24 anneden, 24 babadan gelen kromozom sayısı 48 olur.  48 kromozomlu mısırlar, normalleri olan 24 kromozomlulara göre daha iri taneli ve koçanları daha büyüktür. Bunlara tetraploit fertler denir.

Herhangi bir canlıda bir veya birden fazla kromozomun kaybolması veya artması, o kaybolan kromozomda hangi genlerin bulunduğuna bağlıdır. Kaybolan kromozomun ihtiva ettiği genler, hangi özellikleri karakterize ediyorsa, o özellikler bu canlıda bulunmayacaktır. Şayet kaybolan kromozomun ihtiva ettiği genlerin fonksiyonları, o canlının önemli karakterlerini ihtiva etmiyorsa, o canlı hayatiyetini devam ettirebilir.

Bu konuların hayali ve ezbere değerlendirilmesi yanlış olur. Hangi canlının hangi kromozomu kaybettiği, bu kayıpla ne gibi bir görünüş kazandığı incelenir, ona göre değerlendirilir. Kısrak ve eşeğin çiftleşmesinden meydana gelen katır verimsizdir. Nesli devam etmemektedir. Dolayısıyla, türleşmeye örnek olamaz.

Hem böyle nadirattan meydana gelen istisnai yapılarla genelleme yapmak ve bütün canlıların kökenini bununla açıklamaya kalkmak, hem bilimsel değil, ideolojik bir davranış olur, hem de art niyeti gösterir.

 

...

Bu konu ile ilgili olarak daha geniş bilgi için aşağıdaki linklere de bakabilirisiniz:
http://www.sorularlaevrim.com/icerik/ve-merkebin-birlesmesinden-meydana-gelen-katir-cins-mi-yoksa-tuer-seviyesinde-midir
http://www.sorularlaevrim.com/icerik/sayet-birbirine-genetik-bakimdan-yakin-olanlar-arasinda-ciftlesme-ve-verimli-doellerin-meydan