TR EN

Dil Seçin

Ara

O'nun İsmiyle... / Saadet Asrı Öyküsü

O'nun İsmiyle... / Saadet Asrı Öyküsü

Şöyle rivayet edilir ki: Haccac-ı Zalim bir kere Abdullah-i Sekafî’yi, Enes ibni Malik’e (Radıyallahu Anh) göndererek, Emir-ül Müminine icabet etsin diye çağırttığında, Hazret-i Enes (ra) “Allah onu alçak etsin! Zira aziz, Allah’ın taatıyla izzet bulan; zelil ise, Allah’a isyan ederek alçak olandır.” dedi.

Ve sonra, gelen kişiyle beraber kalkıp gitti, Haccac’ın yanına vardığında o: “Bizim aleyhimizde konuşan ve beddua eden sen misin?” deyince, Hazret-i Enes (ra) “Evet.” buyurdu.

Haccac, “Peki neden böyle yapıyorsun?” deyince, Hazret-i Enes (ra), “Çünkü sen Rabbine isyan ediyor, Peygamberinin sünnetine karşı geliyor, Allah’ın düşmanlarını aziz, dostlarını ise zelil ediyorsun.” diye cevap verdi.

O zaman Haccac, “Seni en kötü bir şekilde öldürürüm.” deyince, Hazret-i Enes (ra) senin elinde hiçbir şey yok anlamında kinayeli olarak, “Bunun, senin elinde olduğunu bilsem elbette sana ibadet ederim.” dedi.

Hazret-i Enes’in (ra) bu cesaretini gören Haccac, “Peki sen neyine güveniyorsun?” deyince, Hz. Enes (ra), şöyle cevap verdi:

“Çünkü Resûlûllah (sallallahu aleyhi ve sellem) bana bir dua öğretti ve ‘Her kim, her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur,’ yani ne zehir, ne sihir, ne de zalim bir sultan asla ona zarar veremez.” buyurdu. Ben de bu sabah o duayı yapmıştım.”

Bunu duyup heveslenen zalim Haccac, “Bu duayı bana öğret.” deyince, Hazreti Enes (ra), “Ben yaşadığım müddetçe, sen de hayatta iken, onu kimseye öğretmekten Allah-u Teâlâ’ya sığınırım.” dedi.

Bunun ardından Haccac, “Salın bunu gitsin.” dedi. Etrafındakiler ona, “Sen pire için yorgan yakan adamsın, nasıl oldu da bunu saldın?” diye sorduklarında, Haccac, “Ben onun iki omuzunda ağızlarını açmış bana doğru saldıracak iki büyük aslan gördüm.” diye cevap verdi. (Ruhul-Beyan, 3/630)

Sonra, Hazreti Enes (ra) öleceği vakit hizmetçisine, “Senin benim üzerimde hizmet hakkın var.” dedi ve bu duayı ona öğretti:

“Bismillahillezi lâ yedurru measmihi şey’ün fi’l-ardi ve lâ fis’semâi ve hüve’s-Semi’ul-Alîm.”

Osman ibni Affan’dan (Radıyallahu Anh) rivayet edilen bu duanın meali şöyledir:

Resûlûllah (asm) şöyle buyurdu: “Her kim, akşamleyin üç kere ‘O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, Onun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. O, hakkıyla işiten, çok iyi bilendir” derse, sabaha kadar ona âni bir belâ gelmez. Sabahladığında da bu duayı üç kere okuyana akşama kadar âni bir belâ isabet etmez.”