TR EN

Dil Seçin

Ara

Şeytan Üçgeninin Sırrı

Bölgedeki uçak ve gemileri esrarengiz bir şekilde yutan Bermuda Şeytan Üçgeni’nin ismini hepimiz duymuşuzdur.

Bölgedeki uçak ve gemileri esrarengiz bir şekilde yutan Bermuda Şeytan Üçgeni’nin ismini hepimiz duymuşuzdur. Fizik âlemi, varlıkların madde özelliklerinin yarı sıra mânevi bir fizik ötesi yanlarının da var olduğunu kabul edeliberi bu tür esrarengiz olayları çözmede oldukça fazla yol aldı.

Fizikçiler, Bermuda Şeytan Üçgeni gibi yeryüzünde taşıtları yutan esrarengiz bölgelerle, fezadaki siyah delikler arasında bir benzerlik kurmaktadırlar. Biri, olağanüstü şiddette manyetik kuvvetlerin biriktiği, diğeri ise çekim gücünün son derece aşırı olduğu yerlerdir. Bilindiği gibi Birleşik Alanlar Teorisi; Kâinatta görülen ve bu âlemi ayakta tutan dört temel kuvvetin (elektromanyetik kuvvet, çekim gücü, nükleer kuvvet, zayıf çekirdek kuvveti) aslında tek bir kuvvet olduğunu ifade eder.

Madem ki bu esrarlı kuvvetlerin mahiyetleri aynıdır, madde ötesi özellik taşıyorlar, o halde benzer özellikler gösterecekler, aşırı bulunduğu, odaklaştığı noktalarda maddeyi, kendi madde ötesi dünyalarına çekeceklerdir. O bölgelerde bilinen uzay - zaman yok olup başka bir uzay- zaman’a, değişik bir âleme kapı açılacaktır.

Bermuda Şeytan Üçgeni ve Sargasso Körfezi, dünyamızı kozmik ışınlardan koruyan Manyetosfer tabakasının dünyadaki izdüşüm noktaları kabul edilir. Bu yüzden buralar , olağanüstü şiddetteki manyetik alanların odaklaştığı noktalardır. Çekim gücünün çok aşırı olduğu eski yıldız yerlerinin, yani siyah deliklerin gök cisimlerini yutup fizik ötesi âlemlere nakletmesi gibi, Şeytan Üçgeni denilen yörelere düşenlerce başka uzay ve zamana çekilirler,hiçbir iz ve eser bırakmadan normal dünyamızdan kaybolurlar. Belki de oralardaki manyetik alanların çok çok şiddetli oluşu, fizik dünyasına, bu âleme geri dönüşe müsaade etmemektedir.