Aralık 1992

Aralık 1992, 192

Takdim Yazısı

Kur’ân, Kadının Miras Payını Eksik mi Vermiştir?

Kur’ân, Kadının Miras Payını Eksik mi Vermiştir?

İslâm Hukukunda kadının miras hakkının erkeğe göre daha az ve hatta ikili birli yâni erkeğe iki ve kadına bir pay olarak tespit edildiği ve böylece zayıf fıtratı olan kadına zulüm yapıldığı, asrımızda, bilen bilmeyen herkes tarafından ileri sürülen bir iddiadır. Meseleyi bilmeyen ehl-i imana izah etmek ve bilip de ısrarla İslâm'ın aleyhine konuşmak için bu mevzuyu malzeme yapan belli kesimleri de susturmak için, konuyu kısaca aydınlatmak ve meseleyi bilinmeyen yönleriyle gözler önüne seriyoruz.

Devamı »

Görmediğimize İnanmayalım mı?

Görmediğimize İnanmayalım mı?

Bir gülü, bir kelebeği, bir fecir manzarasını, anadan doğma âmâ bir insana tarif etmeyi denediniz mi?

Devamı »

Cin Nasıl Çarpar ? Cinler Nasıl ve Niçin Zarar Verir?

Cin Nasıl Çarpar ? Cinler Nasıl ve Niçin Zarar Verir?

Kur'ân-ı Kerim, bu hususta fazla detaya girmemiş, bir âyetinde işaretle yetinmiştir. Faizle ilgili şu âyete bakalım: “Faiz yiyen kimseler, kendisine şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa, mezarlarından öylece kalkarlar...”

Devamı »

Peygamberimizin (s.a.v.) Evlilikleri Nefsânî midir?

Peygamberimizin (s.a.v.) Evlilikleri Nefsânî midir?

Hakikatler ortaya konduğunda görülecektir ki, bu evliliklerin temelinde; Aile mahremiyeti içinde cereyan eden İslâmî esasların bizzat Efendimizin (S.A.V.) pâk zevceleri tarafından ortaya konması ve İslâmiyetin geniş kitleler tarafından benimsenmesi yatmaktadır.

Devamı »

Büyük Günahları İşleyen Kafir Olur mu?

Büyük Günahları İşleyen Kafir Olur mu?

Bu soruyu cevaplarken, işlediği günahlarla övünen ve bunlardan pişmanlık duymayanların konumuz dışında olduğunu hemen belirtelim. Asıl mevzumuz, inandığı halde bu tür günahlara düşen ve onlardan pişmanlık duyanlardır.

Devamı »

Alkolün Azı Zararsız mı?

Alkolün Azı Zararsız mı?

Lancet isimli İngiliz tıp dergisinde çıkan bir yazıda “alkolün azı zararlı değildir” şeklinde sonuçlanan bütün araştırmaların kökünden çürütüldüğü açıklandı.

Devamı »

Şeytan Yaratılmasaydı Cennette mi Kalacaktık?

Şeytan Yaratılmasaydı Cennette mi Kalacaktık?

İnsan aklını meşgul eden ve zaman zaman zihnini yoran hadiselerden birisi de, insanın yaratılışı, Hz. Âdem’in Cennetten çıkarılışı, dünyaya gönderilişi ve bu hâdiseye de şeytanın sebep oluşudur. Bazı kimselerin aklına şöyle bir sual gelmektedir: “Eğer şeytan olmasaydı, Hz. Âdem Cennette kalacak ve biz de orada mı bulunacaktık?”

Devamı »

Şeytan Üçgeninin Sırrı

Şeytan Üçgeninin Sırrı

Bölgedeki uçak ve gemileri esrarengiz bir şekilde yutan Bermuda Şeytan Üçgeni’nin ismini hepimiz duymuşuzdur.

Devamı »

Niçin Helak Olmuyoruz?

Niçin Helak Olmuyoruz?

“Sen onların içinde bulundukça, Allah, onlara azab edecek değildir. Ve onlar istiğfar ederlerken (içlerinde istiğfar edenler var iken) de Allah, onlara azab edecek değildir.” (Enfâl, 33)

Devamı »

Nostradamus Kimdir?

Nostradamus Kimdir?

Tarihte birçok kimsenin gelecekle alâkalı beyanda bulunduğu görülür. Bunları iki sınıfa ayırabiliriz: Peygamberler ve kâhinler.

Devamı »

Gayb Bilinir mi?

Gayb Bilinir mi?

Gaybı bilmek, geleceği şimdiden öğrenmek, insanoğlunun hiç yenemediği meraklarından biridir.

Devamı »

Çok Kadınla Evlenmeye İzin Var mı?

Çok Kadınla Evlenmeye İzin Var mı?

Müslümanlara en çok sorulan sorulardan biri de dinimizin birden fazla kadınla evlenmeye müsaade etmesi meselesidir. İslâmî literatürde “Taaddüd ü zevcat" olarak bilinen bu meseleyi sık sık gündeme getirenler, kadın haklarının çiğnendiğini ve onlara haksızlık edildiğini ileri sürerek akılları sıra İslâmiyet'e leke sürmeye çalışırlar.

Devamı »

Beyin mi, Ruh mu?

Beyin mi, Ruh mu?

Sherrington, elektrik akımı üreten ve stimülatör adı verilen uyarıcı aleti eline alarak beynin orasına, burasına dokundurdu. Bazı yerlerden birtakım hareket ve his cevapları elde etti. “Uyarılabilir beyin kabuğu” artık keşfedilmişti.

Devamı »

Her İnsanın Ruhu Kendinin mi?

Her İnsanın Ruhu Kendinin mi?

Bedenle ruh arasında tam bir uygunluk vardır. El yazmaya, beyin düşünmeye, dil tatmaya, vücut ibâdete münasiptir. İnsan ruhuna kedi vücudu verilseydi, her şey ne kadar zor olacaktı.

Devamı »

Akıl Ne İçindir?

Akıl Ne İçindir?

Göz için ışık ne ise, akıl için de vahiy odur.

Devamı »

Hırsızın Elinin Kesilmesi

Hırsızın Elinin Kesilmesi

İslâm bütünüyle bir hayat nizamıdır. Ne sadece bir ceza hukuku ne de yalnızca vicdanî ve ahlâkî bazı öğütler ve davranışlardır. İslâm bir bütündür.

Devamı »

Kur’ân-ı Kerim, sıradan bir kitap değildir

Kur’ân-ı Kerim, sıradan bir kitap değildir

Kur’ân Neden Tercüme Edilemez?

Devamı »

İbadetlerde Niçin Arapça Okuyoruz?

İbadetlerde Niçin Arapça Okuyoruz?

Her şeyden önce dua ile namaz arasında açık bir ayırma yapmak icabeder.

Devamı »

Diller Nasıl Meydana Geldi?

Diller Nasıl Meydana Geldi?

"Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirinden farklı olması da Onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki, bunlarda bilenler için ibretler vardır.” (Rûm sûresi, 22.)

Devamı »

Cevşen Nedir?

Cevşen Nedir?

Cevşende, Allah'ın bin bir ismi var.

Devamı »

İmâm-ı Azam Ebû Hanife'den Unutulmaz Cevaplar

İmâm-ı Azam Ebû Hanife'den Unutulmaz Cevaplar

İmâm-ı Azam Ebû Hanife. Hanefî Mezhebinin, yâni hukuk anlayışının kurucusudur. Şimdi İmâm-ı A’zam'a sorulan soruları ve cevaplarını nakledelim:

Devamı »

Kainat Niçin Yaratıldı?

Kainat Niçin Yaratıldı?

Meşhur kaidedir: “Her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek ister.” Bu hakikat, mâhir sanatkârlarda daha açıktır.

Devamı »

Allah’ı Tarif Etmek Mümkün mü?

Allah’ı Tarif Etmek Mümkün mü?

Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. (Bediüzzaman)

Devamı »

Görmediklerimize Nasıl İnanacağız?

Görmediklerimize Nasıl İnanacağız?

Sana görünmemeleri, onların olmamalarına, hiçbir vakit delil olamaz.(Bedîüzzaman)

Devamı »

Hakikati Bulmakta Akıl Yeterli mi? Akıl İnsanın Neresinde?

Hakikati Bulmakta Akıl Yeterli mi? Akıl İnsanın Neresinde?

Felsefe, “insan aklının hakikati bulma gayreti” olarak bilinir. Peki, insan aklının hakikatin ölçüsü olduğunu nereden biliyoruz?

Devamı »

Kader Soruları... Kader Değişir Mi? Kötüyü Yaratmak Kötü Mü?

Kader Soruları... Kader Değişir Mi? Kötüyü Yaratmak Kötü Mü?

Kader konusunda en çok sorulan soru şudur: Allah, bir insanın günâh işleyeceğini bildi ve yazdıysa, onun ne suçu var? Nasılsa yazılan başa gelecek, kaderin hükmü kaza olacaktır.

Devamı »

Babasız Doğuş Mümkün Mü? Babasız Doğuştan Örnekler

Babasız Doğuş Mümkün Mü? Babasız Doğuştan Örnekler

Al-i İmrân sûresinin 59. âyeti, Hz. İsa’nın doğumunu Hz. Adem’in yaratılışına benzetir.

Devamı »

Irklar ve Kan Grupları Nasıl Ortaya Çıktı?

Irklar ve Kan Grupları Nasıl Ortaya Çıktı?

Yazımızın başlığını teşkil eden soruya bir başka soru ile cevap verilebilir: Tek atadan farklı renk ve ırkların ortaya çıkmasına engel var mıdır?

Devamı »


Diğer Yazılar


ÖNCEKİ SAYILAR

Nisan 2020

Nisan 2020

Devamı »
Mart 2020

Mart 2020

Devamı »
Şubat 2020

Şubat 2020

Devamı »
Ocak 2020

Ocak 2020

Devamı »