TR EN

Dil Seçin

Ara

Gayb Bilinir mi?

Gaybı bilmek, geleceği şimdiden öğrenmek, insanoğlunun hiç yenemediği meraklarından biridir.

Gaybı bilmek, geleceği şimdiden öğrenmek, insanoğlunun hiç yenemediği meraklarından biridir. Gayb, kendisi ortada olmadığı gibi, keyfiyetine delâlet eden kat’î emarelerin de bulunmadığı hususlardır. Yani, dumanı görülen ateş, gayb olmaktan çıkmaktadır.

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek, Allah’a mahsustur...” (Nahl. 77)

“Gaybın anahtarları, Allah’ın katındadır. Onları ancak Allah bilir...” (En’am, 59)

Bu âyetler, mahlûkatın tamamını içine almaktadır. Buna rağmen bir kısım insanlar, maalesef cinnîlerin gaybı bildiğine inanırlar. Bu sebepten olsa gerek, Cenâb-ı Hak onların da âyetin şümulüne dahil olduklarını beyan etmek için Süleyman Aleyhisselâmın vefatıyla ilgili şu âyeti indirmiştir:

“Vaktâ ki Süleyman’ın üzerine ölümü hükmettik, ölümü üzerine onlara Süleyman’ın âsâsını yiyen kurttan başka bir şey delâlet etmedi. Süleyman’ın ölüsü yüz üstü düşünce, cinler O’nun öldüğünü bildiler. Cinler gaybı bilmiş olsalardı, o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı.” (Sebe’, 14).

Durum böyle olunca, geriye tek ihtimal kalıyor: Allahu Teâlâ’nın bizzat kendisi, gaybı bir kula bildirebilir mi?

“O bütün gaybı bilendir; gayba ait ilmini ise hiç kimseye açmaz. Ancak bir peygamber olarak seçtiği müstesna...” (Cin. 26-27).